เพลง
  ค้นหาไตร่ตรองเเละสวด
  Footnotes
  Theme

  66

  ค้นหาไตร่ตรองเเละสวด

  ด้วยความรู้สึก

  1. ฉันชอบอ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้

  ทุกครั้งที่ฉันได้อ่าน

  ฉันรู้สึกพระวิญญาณเริ่มเบิกบานในใจฉัน

  เป็นพยานว่านี่คือความจริง

  [Chorus]

  ค้น ไตร่ตรอง และสวด

  สำคัญยิ่งยวดฉันต้องทำ

  พระวิญญาณทรงนำพระคำชักนำ

  ฉันว่าพระะคัมภีร์นั้นจริง

  2. ฉะนั้นฉันจะอ่านโดยสวดอ้อนวอน

  ทุกทุกวันตลอดไป

  ฉันมาสู่ความเข้าใจ

  ฉันจะเอาใจใส่และ

  ทำตามพระบัญชาของพระองค์

  [Chorus]

  ค้น ไตร่ตรอง และสวด

  สำคัญยิ่งยวดฉันต้องทำ

  พระวิญญาณทรงนำพระคำชักนำ

  ฉันว่าพระคัมภีร์นั้นจริง

  เนื้อร้อง : แจ็คลิน ธอมัส มิลน์, เกิด 1949 © 1986 ศยส.

  ทำนอง : แครอล เบเคอร์ แบล็ค, เกิด 1951 © 1986 ศยส.

  ๒ นีไฟ 4:15

  โมไซยาห์ 1:6–7

  โมโรไน 10:4–5