เพลง
  เด็กเล็กๆ อย่างตัวฉันนี้ทำได้ไหม
  Footnotes
  Theme

  14

  เด็กเล็กๆ อย่างตัวฉันนี้ทำได้ไหม

  กตัญญู

  1. เด็กเล็กเล็กอย่างตัวฉันนี้

  ขอบพระทัยได้ดีหรือไม่?

  โอใช่ซิ ขอให้จริงใจ

  มีเมตตาต่อทุกคนไป

  รักพระเจ้าและทำทุกสิ่ง

  จากใจจริงเมื่อกล่าวสิ่งใด

  [Chorus]

  ขอบพระทัยพระองค์

  ขอบพระทัยพระองค์

  พระบิดาขอบพระทัยพระองค์

  2. ผลไม้มากมายหลายพันธุ์

  วิหคพลันร้องเพลงลำนำ

  แสงตะวันอบอุ่นสดใส

  ทั้งคืนวันที่ได้ผ่านไป

  อีกงานมากมายแสนวิไล

  ที่เด็กเล็กเล็กได้ทำไว้

  [Chorus]

  ขอบพระทัยพระองค์

  ขอบพระทัยพระองค์

  พระบิดาขอบพระทัยพระองค์

  เนื้อร้อง : แมรี่ เอ็ม. ดอดจ์ 1831–1905

  ทำนอง : ดับเบิลยู อาร์. เบสส์ฟอร์ด 1839–1902

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 59:7

  เธสะโลนิกา ฉบับที่หน่ึง 2:13

  เพลงสดุดี 100:4