เพลง
  เมล็ดเล็กๆนอนหลับอยู่
  Footnotes
  Theme

  119

  เมล็ดเล็กๆนอนหลับอยู่

  เรียบง่าย

  1. เมล็ดเล็กเล็กนอนหลับอยู่

  เรียงเป็นแถว เรียงเป็นแถว

  “ตื่นเถิด ตื่นเถิด” ตะวันส่อง

  “เราต้องโตกันแล้ว”

  2. เมล็ดเล็กเล็กพลันตื่นนอน

  ทีละแถว ทีละแถว

  เหยียดหยัดยืนรับตะวันส่อง

  เราเริ่มโตกันแล้ว

  ทำท่าประกอบเพลงตามเนื้อร้อง

  เนื้อร้องและทำนอง : มัวเซลล์ เรนสตรอม 1889–1956

  เนื้อร้องและทำนอง : © 1958, 1986 โดยบริษัทไพโอเนียร์ มิวสิค เพรส สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทุกประการ

  อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์