เพลง
  ถูกเรียกให้รับใช้
  Footnotes
  Theme

  94

  ถูกเรียกให้รับใช้

  ด้วยความมั่นใจ

  1. ถูกเรียกให้รับใช้องค์ราชาสวรรค์

  ถูกเลือกสรรให้เป็นพยานพระนาม

  เราเล่าเรื่องพระบิดากว้างไกลในคาม

  เราป่าวความรักพระกว้างไกล

  [Chorus]

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้า คราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้า คราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  อย่าคร้ามรีบรุดอย่าคร้าม ยามเราร่วมซ้องเพลงชัย

  พระจะเป็นกำลังอย่ายั้งรีบรุดไป

  ถูกเรียกใช้ราชา

  2. ถูกเรียกให้รู้จักพระพรมากหลากหลาย

  เหล่าบุตรชายหญิงลูกหลานของราชา

  เรานำสรรเสริญถวายด้วยใจปรีดา

  ชนวันทาพระนามศักดิ์สิทธิ์

  [Chorus]

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้า คราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  มุ่งหน้าอย่ายั้งมุ่งหน้า คราเรารุ่งโรจน์ในพระนาม

  อย่าคร้ามรีบรุดอย่าคร้าม ยามเราร่วมร้องซ้องเพลงชัย

  พระจะเป็นกำลังอย่ายั้งรีบรุดไป

  ถูกเรียกใช้ราชา

  ดู เพลงสวด (1985) เพลงที่ 126 ด้วย

  เนื้อร้อง : เกรซ กอร์ดอน ปรับปรุง

  ทำนอง : วอลเตอร์ จี. ทายเลอร์ เกิด 1855–1933

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 4:2–3

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:19