เพลง
  ศรัทธา
  Footnotes
  Theme

  50

  ศรัทธา

  มั่นใจ

  1. ศรัทธาคือรู้ว่าสุริยา เจิดจ้ารับอรุณ

  ศรัทธาคือรู้ว่าพระจะฟังคำสวดของฉันเรื่อยไป

  ศรัทธาเปรียบดังเมล็ดเล็ก

  เป็นเด็กซึ่งเติบโตใหญ่

  ศรัทธาคือเมื่อฉันทำสิ่งถูกต้อง

  ตัวฉันนั้นพลันสุขใจ

  2. ศรัทธาคือรู้ว่าฉันเคยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ามา

  ศรัทธาคือรู้ว่าฉันจะกลับไปหาพระองค์อีกครา

  ศรัทธาคือวางใจพระคริสต์

  พระเจ้าผู้ทรงชี้ทาง

  ศรัทธาจะเข้มแข็งและเติบโตได้

  เมื่อฉันนั้นไซร้เชื่อฟัง

  เนื้อร้อง : บีทริช กอฟฟ์ แจ็คสัน, เกิด 1943 © 1978 ศยส.

  ทำนอง : ไมเคิล ฟินลินซัน มูดดี้, เกิด 1941 © 1978 ศยส.

  ฮีบรู 11:1

  แอลมา 32:28, 42–43