เพลง
  ดาวส่องประกาย
  Footnotes
  Theme

  24

  ดาวส่องประกาย

  สงบ

  1. ดาวส่องประกายในคืนมืดมิด

  และหนาวสั่นคนเลี้ยงแกะฝัน

  พวกเขาพลันได้ยินเทพท่าน

  ประกาศข่าวยิ่งใหญ่บนเขานั้น

  โอเสียงเพลงดังระฆังกังวาน

  เข้ามาสู่กาลคริสต์มาสฟังสิ

  ฟังเสียงยังคงดังที่นั่น

  2. เราเห็นความแจ่มกระจ่างพร่างพราว

  ของดาวคริสต์มาสอันสุกใส

  ซึ่งนำทางให้นักปราชญ์เดินทาง

  ผ่านทะเลทรายมืดแสนไกล

  วิบวับวาววามประกายดารา

  พรายแสงเรืองงามส่องมานภา

  มีดวงดาวคริสต์มาสนำเรา!

  เนื้อร้อง : แนนซี่ บาร์ย เทอร์เนอร์ เกิด 1880

  ทำนอง : เพลงสรรเสริญของชาวโปแลนด์

  เรียบเรียงเสียงประสานโดยดาร์วิน วิลฟอร์ด เกิด 1936

  เนื้อร้อง © 1930 โดยสำนักพิมพ์เวสท์มินเตอร์ ต่ออายุปี 1958 จากเพลงสวดเพื่อการนมัสการในปฐมวัย ดัดแปลง และนำมาใช้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์เวสท์มินเตอร์/จอห์น น็อกซ์ เรียบเรียงเสียงประสาน © 1989 ศยส. สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ลูกา 2:8–14

  มัทธิว 2:1–2