เพลง
  สำหรับร่างกายที่เเข็งเเรง (ขับร้องหมุนเวียน)
  Footnotes
  Theme

  18a

  สำหรับร่างกายที่เเข็งเเรง

  ขับร้องหมุนเวียน

  ซาบซึ้ง

  ① เราขอสรรเสริญ

  ② พระเจ้าประทาน

  ③ อาหาร

  ④ ร่างกายแข็งแรง

  ให้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อร้องหมุนเวียน แต่ละกลุ่มเริ่มร้องที่แต่ละหมายเลขอาจร้องเฉพาะเมโลดี้ก็ได้

  เนื้อร้องและทำนอง : ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 136:28