เพลง
  พระเจ้าประทานพระวิหารให้ฉัน
  Footnotes
  Theme

  73

  พระเจ้าประทานพระวิหารให้ฉัน

  อ่อนหวาน

  1. พระเจ้าประทานพระวิหารให้ฉันอาศัยในโลกนี้

  ครั้งหนึ่งเป็นวิญญาณในสวรรค์ แต่ฉันนั้นจากมาที่นี่

  ฉันจะดูแลรักษากายและวิญญาณฉันอย่างดี

  ร่างกายนี้คือพระวิหารที่พระบิดาประทาน

  2. หากฉันรักษากายให้สะอาดปราศจากบาปนานา

  ฉันจักได้เข้าในพระวิหารเพื่อรับพรดังพรสัญญา

  เช้าของวันฟื้นคืนชีวีฉันจะมีร่างกายใหม่

  ในรัศมีภาพชั้นสูงนั้นชีวิตสุขสดใส

  เนื้อร้อง : ดอนเนล ฮันเตอร์, 1930–2013 © 1969 ศยส.

  ทำนอง : ดาร์วิน โวล์ฟอร์ด, เกิด 1936 © 1969 ศยส.

  โครินธ์ ฉบับที่หน่ึง 3:16–17

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 88:27–29