เพลง
  คราพระเสด็จมา
  Footnotes
  Theme

  46

  คราพระเสด็จมา

  คารวะ

  1. ฉันสงสัยคราพระเสด็จมา

  เทวาร้องเพลงหรือไม่

  โลกนี้จะขาวด้วยเกล็ดหิมะ

  หรือพฤกษาจะผลิบาน

  ฉันสงสัยหากดาวดวงหนึ่งนั้น

  ประกายเจิดจ้าบนฟ้า

  ยามทิวาจะนานถึงราตรี

  นกจักหนีรังหรือไม่

  ฉันแน่ใจพระจะเรียกเด็กมา

  เข้าหาอยู่ใกล้พระองค์

  เพราะพระองค์ทรงมีบัญชาให้

  “พวกเด็กจงเข้ามาหาเรา”

  2. ฉันสงสัยคราพระเสด็จมา

  ตัวฉันจะพร้อมหรือไม่

  ที่จะมองพระพักตร์อันเมตตา

  และสวดอ้อนวอนกับพระ

  ทุกวันฉันจะทำตามพระทัย

  และให้แสงฉันฉายส่อง

  เพื่อผองเพื่อนที่เห็นฉันจะมา

  หาแสงศักดิ์สิทธิ์เรืองรอง

  และเมื่อวันยิ่งใหญ่นั้นจักมา

  พระจะรักฉันและกล่าว

  “เจ้ารับใช้เราด้วยดีเรื่อยมา

  จงมาสู่อ้อมกอดของเรา”

  เนื้อร้องและทำนอง : เมอร์ล่า กรีนวูด เธนนี่. เกิด 1907

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1952 โดยเมอร์ล่า กรีนวูด เธนนี่ โพรโว่ ยูท่าห์ ต่ออายุลิขสิทธิ์ 1980

  ใช้โดยได้รับอนุญาต อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  มัทธิว 16:27

  มัทธิว 19:13–15