เพลง
  จงรักกันเเละกัน
  Footnotes
  Theme

  74

  จงรักกันเเละกัน

  คารวะ

  Optional obbligato

  จงรักกันและกัน

  ดังเรานั้นรักเจ้า

  นี่เป็นบัญญัติใหม่

  ให้รักกันและกัน

  ปวงชนจะรู้ว่า

  เจ้าเป็นสาวกของเรา

  หากว่าพวกเจ้า

  เฝ้ารักกันและกัน

  เรียบเรียงเสียงประสาน ดู เพลงสวดหน้า 155 ด้วย

  เนื้อร้อง : ลัวซีน คลาร์ค ฟอกซ์, เกิด 1914

  ทำนอง : ลัวซีน คลาร์ค ฟอกซ์, เกิด 1914

  เรียบเรียงเสียงประสานโดย โจ แมรี่ บอร์จีสัน เบรย์, 1925–1998

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1961 โดยลัวซีน ซี. ฟอกซ์ ต่ออายุลิขสิทธิ์ 1989

  © 1978 ศยส. อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  ยอห์น 13:34–35

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 4:11