เพลง
  หากว่าเรานั้นมีความสุข
  Footnotes
  Theme

  125

  หากว่าเรานั้นมีความสุข

  ด้วยความสุข

  หากว่าเรานั้นมีความสุข จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*

  หากว่าเรานั้นมีความสุข จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*

  หากว่าเรานั้นมีความสุข

  ไม่มีความทุกข์ใดใดทุกสิ่ง

  จะประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (แปะ แปะ)*

  *คำเปลี่ยน:
  กระทืบเท้า (ปัง ปัง)
  ขยิบตา (ยิบ ยิบ)
  ดีดนิ้วพลัน (เปาะ เปาะ)

  เนื้อร้องและทำนอง : ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์