เพลง
  คนมีปัญญาและคนโง่
  Footnotes
  Theme

  132

  คนมีปัญญาและคนโง่

  แจ่มใส

  1. คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา

  คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา

  คนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา

  และเมื่อมีฝนกระหน่ำมา

  2. เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  บ้านนั้นนายังตั้งมั่นคง

  3. คนโง่นั้นสร้างบ้านเขาไว้บนดินทราย

  คนโง่นั้นสร้างบ้านเขาไว้บนดินทราย

  คนโง่นั้นสร้างบ้านเขาไว้บนดินทราย

  และเมื่อมีฝนกระหน่ำมา

  4. เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  เมื่อฝนกระหน่ำและน้ำก็ท่วมขึ้นมา

  บ้านนั้นนาก็พังทลาย

  ท่าประกอบ:
  ศิลา: วางกำปั้นขวาลงบนฝ่ามือซ้าย
  ฝนตก: เอามือลงมาจากฟ้า
  น้ำท่วม: ยกมือพร้อมกับหงายฝ่ามือ
  ทราย: เคลื่อนไหวนิ้วมือและเคลื่อนแขนรอบหลังมาหน้าลำตัว
  พังทลาย: ขยับมือและแขนออกจากลำตัว

  เนื้อร้องและทำนอง : เพลงพื้นเมืองภาคใต้

  มัทธิว 7:24–27

  ฮีลามัน 5:12