เพลง
  ความกล้าหาญของนีไฟ
  Footnotes
  Theme

  64

  ความกล้าหาญของนีไฟ

  ด้วยพลัง

  1. พระเจ้าบัญชาให้นีไฟออกไปเอาแผ่นทองเหลือง

  ในเมืองจากเลบันคนชั่วร้ายในเมืองแห่งนั้น

  เลมันและเลมิวเอลหวาดหวั่นไม่กล้าทำ

  นีไฟเป็นคนกล้าหาญ ท่านจึงได้ตอบย้ำ

  [Chorus]

  “ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันต้องเชื่อฟังพระ

  ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันต้องเชื่อฟังพระ”

  2. พระเจ้าบัญชาให้นีไฟออกไปทำการสร้างเรือ

  พี่ชายนีไฟเชื่อว่าเรือไม่อาจจะลอยลำ

  หัวเราะเยาะเย้ยและว่าท่านไม่ควรลองทำ

  นีไฟเป็นคนกล้าหาญ ท่านจึงได้ตอบย้ำ

  [Chorus]

  “ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันต้องเชื่อฟังพระ

  ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันต้องเชื่อฟังพระ”

  3. พระเจ้าทรงให้บัญญัติและทรงขอให้เราเชื่อฟัง

  มีบ้างในบางครั้งฉันถูกล่อให้ออกนอกทาง

  เมื่อฉันหาญกล้าและคิดว่าฉันไม่ควรทำ

  ฉันจะเป็นคนกล้าหาญ และฉันจะตอบย้ำ

  [Chorus]

  “ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันก็เชื่อฟังพระ

  ฉันจะไป ฉันจะทำ สิ่งที่พระเจ้าบัญชา

  ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง และฉันก็เชื่อฟังพระ”

  เนื้อร้องและทำนอง : บีล เอ็น. แฮนเซ็น, จูเนียร์, เกิด 1952 และลิซ่า ที. แฮนเซ็น, เกิด 1958

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1986 โดยวิลฟอร์ด เอ็น. แฮนเซ็น จูเนียร์ และลิซ่า เท็นส์เมเยอร์ แฮนเซ็น

  สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทุกประการ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  ๑ นีไฟ 3:1–7

  ๑ นีไฟ 17:8–10

  ๑ นีไฟ 18:4