เพลง
  พระวิญญาณบริสุทธิ์
  Footnotes
  Theme

  56

  พระวิญญาณบริสุทธิ์

  เงียบสงบ

  1. ครั้งพระคริสต์อยู่บนโลก

  พระทรงโปรดให้สัญญา

  ว่าพระวิญญาณจะมาเพื่อปลอบโยน

  และเป็นเพื่อนนิรันดร์

  พระวิญญาณนั้นกระซิบ

  ด้วยเสียงนุ่มนวลแผ่วเบา

  ทำให้ใจเราเบิกบาน

  และเป็นพยานถึงพระเป็นเจ้า

  2. โดยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์

  ของฐานะปุโรหิต

  พระวิญญาณอันทรงฤทธิ์

  สถิตกับเราทุกทุกโมงยาม

  ฉันจะทำตามเสียงนุ่มนวล

  แผ่วเบาเสมอไป

  โดยการทรงนำฉันทำสิ่งถูก

  ทุกคราฉันตัดสินใจ

  เนื้อร้อง : จีนนี่ พี. ลอร์เลอร์, เกิด 1924; เปลี่ยนแปลง © 1977, 1989 ศยส.

  ทำนอง : จีนนี่ พี. ลอร์เลอร์, เกิด 1924 © 1977 ศยส.

  ยอห์น 14:26