Лиахона
  Добра основа за бъдещето
  Бележки под линия
  Тема

  Добра основа за бъдещето

  Нека през следващите години подобренията, които се правят по храма Солт Лейк, да ни мотивират и вдъхновяват.

  История на храма Солт Лейк

  Нека се върнем назад във времето до горещия следобед на 24 юли 1847 г., към 14 ч. След изключително трудно 111-дневно пътуване заедно със 148 членове на Църквата, съставляващи първата тръгнала на запад група, Бригъм Йънг, тогава президент на Кворума на дванадесетте апостоли, болен и изтощен от петниста треска, влиза в долината Солт Лейк.

  Два дни по-късно, докато още се възстановява от болестта, Бригъм Йънг води няколко членове на Кворума на дванадесетте апостоли и други хора на обиколка за опознаване на района. Уилям Клейтън записва: „На малко над километър северно от лагера се озовахме на красиво парче земя, равно и с лек наклон на запад“1.

  Докато проучва мястото с групата, Бригъм Йънг изведнъж спира и забива бастуна си в земята, възкликвайки: „Тук ще се издига храмът на нашия Бог“. Един от присъстващите е старейшина Уилфърд Уудръф, който казва, че тези думи „преминават през (него) като светкавица“. Той забива клон в земята, за да обозначи отбелязаното от бастуна на президент Йънг място. Четиридесет акра са избрани за храма и е решено, че градът ще бъде разположен така, че улиците ще бъдат „с посоки север – юг и изток – запад“, като храмът е в центъра2.

  По време на общата конференция през април 1851 г. членовете на Църквата единодушно подкрепят предложението да се построи храм „за името на Господ“3. Две години по-късно, на 14 февруари 1853 г. парцелът е осветен от Хибър Ч. Кимбъл по време на публична церемония, на която присъстват няколко хиляди светии и се прави първата копка за основите на храма Солт Лейк. Няколко месеца по-късно, на 6 април, огромните крайъгълни камъни на храма са положени и осветени с пищни церемонии със знаменосци, оркестри и шествие, водено от ръководители на Църквата от стария табернакъл до мястото на храма, където има послания и молитви до всеки от четирите камъка4.

  По времето на церемонията за първата копка президент Йънг си спомня, че е имал видение, когато за пръв път стъпва там, докато проучват долината, и заявява: „Знаех (тогава), точно както знам и сега, че това е земята, на която трябва да се издигне храм, беше ми показано“5.

  Десет години по-късно Бригъм Йънг споделя следното пророческо прозрение по време на общата конференция през октомври 1863 г.: „Искам да видя този храм изграден така, че да устои и през Милениума. Това не е единственият храм, който ще издигнем, стотици ще бъдат издигнати и посветени на Господ. Този храм ще бъде известен като първият построен в планините от светиите от последните дни. … Желая този храм… да се издига като горд паметник на вярата, постоянството и усърдието на Божиите светии в планините“6.

  Преглеждайки тази история, се удивлявам как Бригъм Йънг гледа в бъдещето: първо, прави нужното, доколкото е възможно, използвайки наличните тогава методи за строителство, храмът Солт Лейк да бъде изграден така, че да устои до края на Милениума, и второ, пророкува за бъдещото нарастване на броя на храмовете по-света дори до стотици.

  Обновяването на храма Солт Лейк

  Подобно на Бригъм Йънг, днес нашият пророк се грижи изключително много за храма Солт Лейк и всички други храмове. През годините членовете на Първото президентство от време на време се съветват с Председателстващото eпископство, за да се уверят, че основата на храма Солт Лейк е стабилна. Докато служех в Председателстващото eпископство, по молба на Първото президентство направихме цялостен оглед на храма Солт Лейк, включително оценка на съвременните техники за сеизмичен дизайн и строителство.

  Ето части от оценката, предоставена на Първото президентство тогава: „При проектирането и изграждането на храма Солт Лейк са били използвани най-добрите инженери, опитни работници, строителни материали, мебели и други източници, налични тогава. От освещаването му през 1893 г. храмът стои стабилно и служи като маяк на вярата (и) надеждата, и като светлина за хората. Полагани са големи грижи при използването, почистването и поддържането на храма в добро състояние. Гранитната фасада, вътрешните подови и подпорни греди са в добро състояние. Скорошни проучвания потвърждават, че избраното от Бригъм Йънг място за храма е с много добра почва и отлична плътност, подходяща за застрояване“7.

  При оценката се стигна до заключението, че е нужен поддържащ ремонт и подобрения за обновяване на храма, включително на прилежащите площи, залите за кръщения и вече неизползваемите системи. Освен това, бе дадена препоръка за по-цялостно сеизмично обновяване, като се започне от основите на храма нагоре.

  Основите на храма

  Както може да си спомните, самият президент Бригъм Йънг участва изключително много при изграждането на първоначалните основи на храма, които му служат от завършването му преди 127 години досега. При предложените сеизмични подобрения по храма ще се използва технология за отделяне от основата – нещо немислимо при построяването му. Това се смята за най-съвременното и иновативно инженерство с цел земетръсна защита.

  Тази разработена наскоро технология ще се приложи в самата основа на храма и така ще се осигури стабилна защита от земетресения. Като цяло, така ще се укрепи структурата на храма, за да може той да стои непоклатим, дори докато земята и околностите са повлияни от сеизмично събитие.

  Обновяването на храма, при което ще се използва тази технология, беше обявено от Първото президентство миналата година. Под ръководството на Председателстващото eпископство, строителните работи започнаха преди няколко месеца, през януари 2020 г. Очаква се да бъдат завършени за около четири години.

  Да се грижим за своята лична основа

  Докато мисля за следващите четири години от историята на този красив, величествен, почитан и будещ удивление храм Солт Лейк, си представям по-скоро обновяване, отколкото просто затворени врати! По подобен начин можем да се питаме: „Как това значително обновяване на храма Солт Лейк може да ни вдъхновява да започнем свое духовно обновяване, преустройство, прераждане, съживяване или възстановяване?“

  Ако се вгледаме в себе си, може да открием, че за нас и семействата ни също би било добре да полагаме усилия за поддръжка и обновяване, дори и в сеизмично отношение! Можем да започнем този процес, като се запитаме:

  „Каква е моята основа?“

  „Кои са моите широки, стабилни и здрави крайъгълни камъни, образуващи моята лична основа и върху които е изградено свидетелството ми?“

  „Кои са основните елементи на духовната и емоционалната ми същност, които ще позволяват на мен и семейството ми да оставаме твърди и непоклатими, и дори да устояваме на разлюляващи земята мощни сеизмични събития, които със сигурност ще се случват в живота ни?“

  Тези събития, подобни на земетресенията, често са трудни за предвиждане и имат най-различна интензивност – борба с въпроси или съмнения, страдания или несгоди, преодоляване на лични обиди от ръководители на Църквата и членове, проблеми с учения или правила. Най-добрата защита срещу тях се състои в нашата духовна основа.

  Кои са духовните крайъгълни камъни на нашия личен и семеен живот? Може да са простите, ясни и скъпоценни принципи на живота според Евангелието – семейна молитва, изучаване на Писанията, особено четене на Книгата на Мормон, служение в храма, изучаване по програмата Следвайте Ме, елате с Мен и домашна вечер. Други полезни източници за укрепване на духовните ни основи може да включват Символът на вярата, прокламацията за семейството и „Живият Христос“.

  За мен принципите, включени във въпросите, обсъждани във връзка с получаването на храмова препоръка, са силна база за духовна основа, особено първите четири въпроса. Гледам на тях като на духовни крайъгълни камъни.

  Разбира се, тези въпроси са ни познати, тъй като президент Ръсел М. Нелсън ги прочете един по един по време на последната обща конференция.

  1. Вярвате ли в Бог, Вечния Отец, Неговия Син Исус Христос и Светия Дух, и имате ли свидетелство за Тях?

  2. Имате ли свидетелство за Единението на Исус Христос и за Неговата роля като ваш Спасител и Изкупител?

  3. Имате ли свидетелство за Възстановяването на Евангелието на Исус Христос?

  4. Подкрепяте ли президента на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни като пророк, гледач и откровител и като единствения човек на земята, упълномощен да упражнява всички ключове на свещеничеството?8

  Разбирате ли как можете да гледате на тези въпроси като на ценни елементи на личната ви основа, които да ви помагат да я изграждате и укрепвате? Павел учи ефесяните за църква, която е „съграден(а) върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа“9.

  Едно от нещата, които ми носят най-голяма радост в живота, е да опознавам и да бъда вдъхновяван от членове на Църквата по света, които са живи примери за вяра в Исус Христос и Неговото Евангелие. Те са изградили здрави лични основи, които им позволяват да устояват на разтърсващите събития и трудностите в живота с твърдо разбиране и дълбока, трайна радост, въпреки болката и разочарованията.

  За да покажа това на по-лично ниво, наскоро говорих на погребението на красива, енергична, млада съпруга и майка, а също и наша семейна приятелка. Тя беше бурна футболистка от първа лига в колежа, когато се запозна и омъжи за студент по дентална медицина. Бяха благословени с красива и изключително умна дъщеря. Тя смело се бореше с различи форми на рак в продължение на шест трудни години. Въпреки постоянните ѝ емоционални и физически страдания, тя се уповаваше на своя любящ Небесен Отец и нейните последователи в социалните медии често цитираха известната ѝ фраза: „Бог е в детайлите“.

  В една от своите публикации в социалните медии тя написа въпрос, който някой ѝ беше задал: „Как все още имаш вяра, въпреки всичките страдания в живота ти?“ Тя отговори твърдо със следните думи: „Защото вярата е това, което ми помага да преодолявам мрачните моменти. Това, че имам вяра, не означава, че нищо лошо няма да се случва. Вярата ми позволява да се надявам, че отново ще има светлина. И тази светлина ще е дори още по-ярка, защото ще съм преминала през мрака. Колкото и мрак да съм виждала през годините, съм виждала много повече светлина. Виждала съм чудеса. Усещала съм присъствието на ангели. Усещала съм как моят Небесен Отец ме носи. Нямаше да преживея нищо от това, ако животът беше лесен. Бъдещето ми в този живот може да е неизвестно, но вярата ми не е. Ако избера да нямам вяра, все едно избирам да ходя само в мрак. Защото без вяра остава единствено мрак“10.

  Непоклатимото ѝ свидетелство в Господ Исус Христос, чрез нейните думи и дела, беше вдъхновение за другите. Въпреки че тялото ѝ беше слабо, тя помагаше на другите да стават по-силни.

  Мисля за безбройните членове на Църквата, воини като тази сестра, които всеки ден вървят напред с вяра, стремейки се да бъдат верни и непоклатими ученици на нашия Спасител Исус Христос. Те се учат от Христос. Проповядват за Христос. Следват Неговия пример. Независимо дали в един или друг ден от живота си са на стабилна или люлееща се земя, тяхната духовна основа е силна и непоклатима.

  Тези отдадени души разбират дълбокото значение на думите: „Основа на нашата вяра… са Божиите вечни слова. Те дават ни сила, за да победим, когато при Господ се ний приютим“11 Безкрайно съм благодарен да мога да вървя сред тези, които са подготвили духовна основа, достойни са за името светии и са достатъчно силни и сигурни да устояват на трудностите в живота.

  Не мисля, че можем да изразим напълно колко важна е тази стабилна основа в живота ни. Още в ранна възраст децата от Неделното училище са учени на тази истина чрез песен:

  Мъж мъдър построил дом на скала,

  и дъжд като заваля. …

  Валя, валя и прилив я заля,

  Тази къща устоя12.

  Писанията подкрепят това основно учение. Спасителят учи хората на американския континент:

  „И ако винаги правите тези неща, ще бъдете благословени, защото ще сте съградени на Моята канара.

  Но всички от вас, които ще правят повече или по-малко от тези неща, не са съградени на Моята канара, но са съградени на пясъчна основа; и когато завали дъждът и придойдат водите, и духнат ветровете, и се стоварят върху тях, те ще паднат“13.

  Ръководителите на Църквата искрено се надяват, че значителните ремонти по храма Солт Лейк ще допринесат за изпълнението на желанието на президент Бригъм Йънг да види „този храм изграден така, че да устои и през Милениума“. Нека през следващите години подобренията, които се правят по храма Солт Лейк, да ни мотивират и вдъхновяват като хора и семейства метафорично да бъдем „изграден(и) така, че да устои(м) и през Милениума“.

  Ще постигнем това, като изпълняваме заръката на апостол Павел да полагаме „добра основа за в бъдеще, за да се хван(ем) за истинския (вечен) живот“14. Настоятелната ми молитва е духовните ни основи да бъдат сигурни и непоклатими, така че свидетелствата ни за Единението на Исус Христос и ролята Му като наш Спасител и Изкупител да се превръщат в крайъгълни камъни за нас, в името на Исус Христос, амин.