Лиахона
  Откриващо послание
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Откриващо послание

  По всички възможни начини трябва да се стремим да се вслушваме в Исус Христос, Който ни говори чрез силата и служението на Светия Дух.

  Мои възлюбени братя и сестри, приветствайки ви на тази историческа априлска обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, по известни за вас причини, стоя пред вас в празна зала!

  Когато по време на общата конференция през октомври 2019 г. ви обещах, че тази конференция през април ще бъде „запомняща се“ и „незабравима“, не подозирах, че да говоря в присъствието на по-малко от 10 души, ще направи тази конференция запомняща се и незабравима за мен! При все това, знанието, че участвате чрез електронно излъчване, и прекрасното изпълнение на хора на химна „Радва се моята душа“ носят голяма утеха на моята душа.

  Както знаете, като част от нашите усилия да сме добри граждани на света и да правим всичко възможно да ограничаваме разпространението на COVID-19, присъствието на тази обща конференция е много ограничено. Вирусът е засегнал значително целия свят. Това доведе и до временни промени в събранията, мисионерската служба и храмовата работа на нашата Църква.

  Въпреки че сегашните ограничения са свързани с опасен вирус, личните изпитания в живота включват много повече от тази пандемия. Бъдещи изпитания може да са резултат на инциденти, природни бедствия или неочаквани лични страдания.

  Как можем да устояваме на такива изпитания? Господ ни е казал: „ако сте подготвени, вие няма да се боите“1. Разбира се, можем да имаме лични запаси от храна и вода, както и спестявания. Но също толкова жизненоважна е нашата нужда да изпълваме своите духовни хранилища с вяра, истина и свидетелства.

  Нашата основна цел в живота е да се подготвим да срещнем своя Създател. Правим това, като ежедневно се стремим да ставаме по-подобни на нашия Спасител Исус Христос2. А правим това, като ежедневно се покайваме и получаваме Неговата пречистваща, изцеляваща и укрепваща сила. След това можем да чувстваме трайна радост и мир, дори и в бурни времена. Точно затова Господ ни умолява да стоим на свети места и да „бъде(м) непоклатими“3.

  Тази година отбелязваме двестагодишнината от едно от най-значимите събития в историята на света, а именно явяването на Бог Отец и Неговия Възлюбен Син Исус Христос на Джозеф Смит. По време на това забележително видение Бог Отец посочва към Исус Христос и казва: „Този е Моят Възлюбен Син. Него слушай!“4.

  Това увещание към Джозеф се отнася за всички нас. По всички възможни начини трябва да се стремим да се вслушваме в Исус Христос, Който ни говори чрез силата и служението на Светия Дух.

  Целта на тази и всички общи конференции е да ни помагат да чуваме Неговия глас. Ние сме се молили и каним и вас да се молите Господният Дух да бъде с нас толкова изобилно, че да можете да чуете посланията на Спасителя специално за вас – те ще донесат мир в душите ви. Послания, които ще изцелят съкрушените ви сърца. Послания, които ще просветлят умовете ви. Послания, които ще ви помогнат да разберете какво да правите, докато вървите напред в тези дни на смут и изпитания.

  Молим се тази конференция да бъде запомняща се и незабравима поради посланията, които ще чуете, уникалните обявления, които ще бъдат направени, и това, в което ще бъдете поканени да участвате.

  Например, в края на неделната сутрешна сесия ще проведем световно тържествено събрание, при което ще ви водя при свещения възглас „Осанна“. Молим се това да бъде духовен върховен момент за вас, докато в световен унисон изразяваме своята дълбока благодарност към Бог Отец и Неговия Възлюбен Син, като Ги славим по този уникален начин.

  За това свещено преживяване използваме чисти бели кърпички. Но ако нямате такива, можете просто да помахате с ръка. В края на възгласа „Осанна“ конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнение на „Духът Божий“5.

  Мои скъпи братя и сестри, тази конференция ще бъде великолепна. Тази година ще бъде необикновена, докато съзнателно се съсредоточаваме върху Спасителя и Неговото възстановено Евангелие. Най-важните трайни последици от тази историческа конференция ще са промените в сърцата ни и подновеният стремеж да се вслушваме в Него през целия си живот.

  Добре дошли на общата конференция през април 2020 г.! Аз знам, че Бог, нашият Небесен Отец, и Неговият Син Исус Христос се грижат за нас. Те ще бъдат заедно с нас по време на тези два славни дни, докато се стремим да се доближаваме към Тях и да Ги почитаме. В святото име на Исус Христос, амин.