Лиахона
  Изпълнение на пророчествата
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Изпълнение на пророчествата

  Много са пророчествата, изпълнени чрез Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос.

  Скъпи мои братя и сестри, за мен е чест да говоря на тази историческа обща конференция, на която отбелязваме годишнина от Първото видение, когато Джозеф Смит вижда Бог Отец и Неговия Син Исус Христос в една несъмнено Свещена горичка. Това видение поставя величествено начало на Възстановяването на Евангелието и всички последвали събития – от Книгата на Мормон до връщането на свещеническата власт и ключове, организирането на Господната Църква, Божиите храмове, както и пророците и апостолите, които водят делото в тези последни дни.

  По божествен замисъл, древните Божии пророци, подтиквани от Светия Дух, са пророкували за Възстановяването и предстоящото да се случи в наши дни – заключителната диспенсация на пълнотата на времената. Самото дело „вдъхновявало душите“ на древните гледачи1. През поколенията във времето, те предсказвали, сънували, представяли си и пророкували за бъдещето на царството Божие на земята, това, което Исайя нарича „чудно и странно дело“2.

  Много са пророчествата, изпълнени чрез Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос, включително Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Днес обаче ще се спра само на някои от моите любими. Те ми бяха преподавани от моите скъпи учители в Неделното училище за деца и от моята любяща майка.

  Daniel in the Lion's Den

  Даниил, който е възпирал лъвовете със своята вяра в Господ Исус Христос и е бил покровителстван от ангели Божии, които са му служили, вижда нашето време във видение. Тълкувайки сън на вавилонския цар Навуходоносор, Даниил пророкува, че Господната Църква ще се появи в последните дни като малък камък, „изсечен от планината не с ръце“3. „Не с ръце“ означава чрез божествена намеса; Господната Църква ще се разраства, докато не изпълни цялата земя и „(никога) няма да (бъде) разруш(ена)… (а) ще пребъд(ва) довека“4.

  Nebuchadnezzar's Dream

  Това че членове на Църквата от целия свят гледат и слушат конференцията днес, е абсолютно доказателство за изпълнението на словата на Даниил.

  Отдаденият апостол Петър описва „времето, когато ще се възстанови всичко… от века“5. Апостол Павел пише, че в пълнотата на времената Бог ще „събере в Христос всичко“6, „като крайъгълен камък (ще бъде) сам Христос Исус“7. Усетих тези пророчества толкова силно, когато взех участие в освещаването на храма Рим Италия. Пророкът и всички апостоли бяха там, свидетелствайки за Исус Христос, Изкупителя на света, както преди са правили Петър и Павел. Църквата е жив пример за това възстановяване, братя и сестри, а нашите членове са свидетели на тези отдавна направени божествени пророчества.

  First Presidency and Quorum of the Twelve Apostles in Rome

  Йосиф от Египет пророкува, че в последните дни „един гледач ще бъде въздигнат от Господа, моя Бог, който ще бъде един отбран гледач за плода на слабините ми“8. „Понеже той ще върши (Господното) дело“9. Този гледач е Джозеф Смит, Пророкът на Възстановяването.

  Йоан Откровителят пророкува за ангел на Всемогъщия, който събира важни елементи на Възстановяването, със следните думи: „И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора“10. Този ангел е Мороний. Той вижда нашето време, както пише в Книгата на Мормон. Явявайки се многократно, той подготвя Джозеф Смит за неговото служение, включително за превода на Книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос.

  The angel Moroni appears to Joseph Smith

  Други пророци също предсказват нашето време. Малахия говори за Илия, който „ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата – към бащите им“11. Илия вече е дошъл и в резултат днес имаме 168 храма по целия свят. Във всеки храм служат достойни членове, които сключват свещени завети и получават свети обреди, за себе си и за своите починали предци. Това свято дело, описано от Малахия, „заема централно място в плана на твореца за вечната съдба на Неговите деца“12.

  Ние живеем в това време, за което е пророкувано; ние сме хората, подготвящи света за Второто пришествие на Исус Христос; ние трябва да събираме Божиите чеда, онези, които ще чуят и приемат истините, заветите и обещанията на вечното Евангелие. Президент Нелсън нарича това „най-голямото предизвикателство, най-великата кауза и най-славното дело на земята“13. Свидетелствам ви за това чудо.

  Durban South Africa Temple: Dedication

  По назначение, възложено ми от президент Ръсел М. Нелсън, през февруари тази година, осветих храма Дърбан Южна Африка. Това бе ден, който ще помня цял живот. Бях с членове, които са дошли в Евангелието така както Йеремия отдавна е пророкувал – „един от град, а двама от род“14. Учението на Исус Христос обединява всички нас, по целия свят, като синове и дъщери Божии, като братя и сестри в Евангелието. Без значение как изглеждаме или как се обличаме, ние сме един народ на Небесния Отец, Чийто план от самото начало е Неговото семейство да бъде събрано отново чрез сключване и спазване на свещени храмови завети.

  На малкото събрали се носители на свещеничеството в едно училище в Къртлънд, щата Охайо, през 1834 г. Пророкът Джозеф пророкува: „Тази вечер тук виждате само шепа свещеници, но тази Църква ще изпълни Северна и Южна Америка – тя ще изпълни света“15.

  През последните години пътувах по света, за да се срещам с членове на Църквата. Моите братя от Кворума на дванадесетте също са имали подобни назначения. И все пак, никой не може да се мери с графика на нашия скъп пророк, президент Нелсън, чиито пътувания през първите му две години като президент на Църквата го отвеждат в „32 държави и територии на САЩ“16, за да се среща със светиите и да им свидетелства за живия Христос.

  Спомням си как като млад мъж получих призованието си за мисия. Исках да служа в Германия като моя баща, моя брат и моя зет. Без да чакам другите да се приберат вкъщи, бързо изтичах до пощенската кутия и отворих призованието. Прочетох, че съм призован да служа в мисия Източни щати, с централа в Ню Йорк Сити. Бях разочарован, затова влязох вътре и отворих Писанията си, за да намеря утеха. Започнах да чета в Учение и завети: „Ето, вижте, Аз имам много люде на това място и в областите наоколо; и вратата на сполуката ще се отвори в областите наоколо в тази източна земя“17. Това дадено на Пророка Джозеф Смит през 1833 г. пророчество бе откровение за мен. Тогава осъзнах, че съм призован в мисията, в която Господ искаше да служа. Преподавах за Възстановяването и неговото драматично начало, когато Небесният Отец казва на Джозеф Смит: „Този е Моят Възлюбен Син! Него слушай!“18

  От голямо значение за цялата Църква е пророчеството на Исайя, направено над 700 години преди раждането на Исус Христос: „(А в последните) дни хълмът на дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове, … и всички народи ще се стекат на него“19.

  Днес си представям как милионите наши членове и приятели са се свързали електронно, за да гледат сесиите по телевизия, Интернет или по други начини. Ние сякаш седим заедно на място, „по-високо от всички хълмове“20. Бригъм Йънг е изрекъл пророческите думи: „Това е правилното място“21. Светиите, сред които моите собствени предци-пионери, са работили да установяват Сион в Скалистите планини „по волята на Този, Който заповядва на всички народи по земята“22.

  Salt Lake Temple

  Днес стоя на свещена земя, привличала милиони посетители. През 2002 г. Солт Лейк Сити бе домакин на Зимните олимпийски игри. Хорът на Табернакъла пя на откриващата церемония, а Църквата организира концерти и специални програми за гостите и участниците от множеството държави. Винаги ще помня как храмът се виждаше на заден план във вечерните новини, излъчвани по цял свят.

  NAACP News Conference & Luncheon Broadcast

  През годините в Солт Лейк Сити са идвали президенти на Съединените щати, крале, съдии, министър-председатели, посланици и длъжностни лица, които са се срещали с нашите ръководители. Президент Нелсън бе домакин на ръководители на Националната асоциация за напредък на цветнокожите хора – организация в Съединените щати, която се бори с расовата дискриминация. Помня как стоях рамо до рамо с тези приятели и ръководители, докато президент Нелсън се присъедини към тях в призива им за „повече уважение и сближаване на расите по света“23.

  Мнозина други са идвали на Храмовия площад и са се срещали с ръководители на Църквата. Например миналата година, за да назова поне няколко, бяхме домакини на 68-ата конференция на ООН на гражданското общество, събитие от международен характер и първото по рода си извън Ню Йорк Сити. Срещнахме се с Виетнамския комитет по религиозни въпроси, посланици от Куба, Филипините, Аржентина, Румъния, Судан, Катар и Саудитска Арабия. Посрещнахме също и генералния секретар на Световната мюсюлманска лига.

  Това, за което говоря, е изпълнение на пророчеството на Исайя, че в последните дни всички народи ще се стекат на „хълм(а) на дома Господен“24. Великият храм Солт Лейк стои в центъра на това величие и слава.

  Angel Moroni

  Хората не са привлечени от природните забележителности, макар те да са великолепни, а от същността на чистата религия, която се разкрива в духа, растежа, добрината и щедростта на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и нейните членове; нашата обич, подобна на Божията, и нашата отдаденост на една по-висша кауза, която Джозеф Смит нарича „делото на Христа“25.

  Не знаем кога ще се завърне Спасителят, но знаем следното: Сърцата и умовете ни трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдем достойни да Го посрещнем и за нас да бъде чест да участваме в делото, за което е било пророкувано толкова отдавна.

  Свидетелствам, че президент Ръсел М. Нелсън е Господният пророк на земята, а редом с него служат апостоли, призовани от Бог и подкрепени като пророци, гледачи и откровители. Скъпи мои братя и сестри, Възстановяването продължава.

  Завършвам с пророчеството на Джозеф Смит, свидетелствайки за истинността на неговите думи: „Ничия нечестива ръка не може да спре напредъка на делото; гоненията може да се усилват, тълпите може да се обединяват, може да се събират армии, клевети може да (ни) позорят, но истината за Бог ще върви напред смело, величаво и независимо, докато проникне на всеки континент, посети всяка област, премине през всяка страна и прозвучи във всяко ухо, докато целите на Бог бъдат постигнати и великият Йехова каже, че делото е свършено“26. Свидетелствам, че тези пророчества на Джозеф Смит се изпълняват.

  Обещавам, че ако следвате вдъхновените напътствия на нашия скъп пророк, президент Ръсел М. Нелсън, на съветниците му, на апостолите и другите ръководители на Църквата, ако се вслушвате в древните пророци, предсказали нашето време, ще бъдете изпълвани, дълбоко в сърцата и душите си, с духа и делото на Възстановяването. Обещавам, че ще виждате Божията ръка в живота си, ще получавате Неговите подтици и ще чувствате Неговата любов. В името на Исус Христос, с благодарност за Възстановяването на Неговото Евангелие и Неговата Църква, доказващи Неговата несравнима любов, амин.