Лиахона
  Осанна и Алелуя – живият Исус Христос: същността на Възстановяването и Великден
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Осанна и Алелуя – живият Исус Христос: същността на Възстановяването и Великден

  В това време на Осанна и Алелуя, пейте Алелуя – защото Той ще царува во веки веков!

  Скъпи братя и сестри, с Осанна и Алелуя честваме живия Исус Христос по време на продължаващото Възстановяване и на Великден. Със съвършена обич, Спасителят ни казва: „(Вие) имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света“1.

  Преди няколко години, докато сестра Гонг и аз разговаряхме с едно прекрасно семейство, дъщеря им Айви срамежливо донесе своята цигулка в калъф. Тя вдигна лъка на цигулката, затегна го и го намаза с колофон. След това тя го сложи обратно в калъфа, направи реверанс и си седна. Едва начинаеща, тя сподели всичко, което знаеше за свиренето на цигулка. Сега, години по-късно, Айви свири изящно.

  В земния ни живот, всички приличаме на Айви и нейната цигулка. Започваме съвсем отначало. С упражнения и постоянство израстваме и ставаме все по-добри. С течение на времето свободата ни на избор и нашите земни преживявания ни помагат да ставаме по-подобни на нашия Спасител, докато се трудим наравно с Него в лозето2 и следваме заветната Му пътека.

  Годишнините, включително тази 200-годишнина, показват моделите на обновление3. Празнувайки продължаващото Възстановяване на Евангелието на Исус Христос, ние се подготвяме и за Великден. И в двата случая се радваме на завръщането на Исус Христос. Той е жив – не само тогава, но и сега; не само за някои, а за всички. Той дойде и идва, за да изцелява съкрушените по сърце, да избавя пленниците, да възвръща зрението на слепите и да освобождава угнетените4. Това включва всеки от нас. Неговите изкупващи обещания имат сила, независимо от нашето минало, настояще или тревогите ни за бъдещето.

  Утре е Връбница. По традиция палмовите клонки са свещен символ за изразяване на радост в нашия Господ, както при триумфалното влизане на Христос в Йерусалим, където „голямо множество… взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат“5. (Може да ви е интересно да узнаете, че оригиналът на тази картина от Хари Андерсън е окачен в офиса на президент Ръсел М. Нелсън, точно зад неговото бюро.) В книгата Откровението онези, които възхваляват Бог и Агнеца правят това, „облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си“6. Освен „дрехи на праведност“ и „венци на слава“, са включени и палмови клонки в освещаващата молитва на храма Къртлънд7.

  Разбира се, значението на Връбница е много повече от тълпи хора с палмови клонки, приветстващи Исус. На Връбница, Исус влиза в Йерусалим по начини, които верните разпознават като изпълнение на пророчество. Както Захария8 и авторът на Псалми пророкуват, нашият Господ влиза в Йерусалим, яхнал осел, докато тълпите съзнателно ликуват: „Осанна във висините!“9. Осанна означава „спаси сега“10. Тогава, както и сега, ние възклицаваме: „Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне“11.

  Седмица след Връбница е Великден. Президент Ръсел М. Нелсън учи, че Исус Христос „дошъл да заплати дълг, който не бил Негов, защото ние сме имали дълг, който не можем да изплатим“12. Наистина, чрез Единението на Исус Христос всички Божии чеда могат да се „спас(ят) чрез подчинение на законите и обредите на Евангелието“13. На Великден пеем Алелуя. Алелуя означава „да възхваляваме Господа Йехова“14. Припевът Алелуя в ораторията на Хендел Месия, е обичано великденско заявление, че Той е „Цар на царете и Господ на господарите“15.

  Свещените събития между Връбница и Великден са в основата на Осанна и Алелуя. Осанна е молбата ни към Бог да спасява. Алелуя изразява нашата възхвала към Господ за надеждата за спасение и възвисяване. В Осанна и Алелуя си даваме сметка, че живият Исус Христос е същността на Великден и Възстановяването в последните дни.

  Възстановяването в последните дни започва с видение – буквалното явяване на Бог Отец и Неговия Син Исус Христос на младия Пророк Джозеф Смит. Пророкът Джозеф казва: „Ако можехте да получите небесно видение за 5 минути, ще знаете повече, отколкото от прочитането на всички книги, написани някога по темата“16. Тъй като небесата се отвориха отново, ние знаем и „вярваме в Бога, Вечния Отец, и в Сина Му Исус Христос и в Светия Дух“17 – небесното Божество.

  В неделята на Великден, на 3 април 1836 г., в ранните дни на Възстановяването, живият Исус Христос се явява, след като храма Къртлънд е осветен. Виделите Го там свидетелстват за Него, съпоставяйки огън и вода: „Очите Му бяха като пламък от огън, косата на главата Му беше бяла като чист сняг, лицето Му светеше повече от яркостта на слънцето, а гласът Му беше като звука на връхлитащи големи води, тъкмо гласът на Йехова“18.

  В онзи момент нашият Спасител заявява: „Аз съм първият и последният; Аз съм Този, Който живее, Аз съм Този, Който беше убит, Аз съм вашият ходатай пред Отца“19. Отново има съпоставяне – първият и последният, Който живее и Който беше убит. Той е Алфата и Омегата, началото и краят20, Начинателят и Завършителят на нашата вяра21.

  След явяването на Исус Христос, се явяват също Моисей, Илияс и Илия. По божествено поръчение, тези велики древни пророци възстановяват свещеническите ключове и власт. Така „ключовете на тази диспенсация се предават“22 в рамките на възстановената Му Църква, за да благославят всички Божии чеда.

  Идването на Илия в храма Къртлънд също изпълнява старозаветното пророчество на Малахия, че Илия ще се завърне „преди да дойде великият и страшен ден Господен“23. Това събитие – появата на Илия – съвпада, макар и не случайно, с еврейската Пасха, която по традиция се изпълнява в благоговейно очакване на завръщането на Илия.

  Много отдадени еврейски семейства заделят място за Илия на масата си за Пасхата. Мнозина пълнят една чаша догоре, за да го поканят и приветстват. А някои по време на ритуала Седер на традиционната Пасха, изпращат едно дете до вратата, оставена понякога леко открехната, за да види дали Илия не е навън и чака да бъде поканен24.

  В изпълнение на пророчеството и като част от обещаното възстановяване на всички неща25, Илия е дошъл според обещанието, на Великден и с настъпването на Пасхата. Той е донесъл запечатващата власт за свързване на семействата на земята и в небесата. Както Мороний учи Пророка Джозеф относно Илия: „Той ще посади в сърцата на децата обещанията, направени на бащите, и сърцата на децата ще се обърнат към бащите им. Ако не беше тъй – продължава Мороний, – цялата земя би била напълно опустошена при (Господното) пришествие“26. Духът на Илия, проявление на Светия Дух, ни връща към нашите поколения – минали, настоящи и бъдещи – в родословието ни, нашите истории и храмова работа.

  Нека също накратко си припомним какво е значението на Пасхата. Пасхата е спомен за избавлението на чедата Израилеви от 400-годишно робство. Книгата Изход разказва как това избавление се случва след напасти от жаби, въшки, мухи, смърт на добитък, циреи, пришки, градушка и огън, скакалци и непрогледна тъмнина. Последната напаст застрашава със смърт първородните в земята, но не и в дома Израилев – условието е тези домакинства да намажат с кръвта на първородното в стадото си, което е без несъвършенства, трегерите на вратите си27.

  Ангелът на смъртта подминава домовете, отбелязани със символичната кръв на агнето28. Това „подминаване“ или преодоляване представлява Исус Христос, Който накрая преодолява смъртта. Всъщност, изкупващата кръв на Агнеца Божий дава на нашия Добър Пастир сила да събира народа Си навсякъде и при всякакви обстоятелства в безопасността на Своето стадо и от двете страни на завесата.

  По-важно, Книгата на Мормон описва „силата и Възкресението на Христа“29 – същността на Великден – по отношение на две възстановявания.

  Първо, възкресението включва физическото възстановяване на „съответна(та) и съвършена снага“ – „всеки крайник, и всяка става ще бъдат възстановени към тялото си; да, дори косъм от главата не ще бъде изгубен“30. Това обещание дава надежда на онези, които са изгубили крайник, зрение, слух или не могат да се движат, или са претърпели други загуби при тежка болест, психично заболяване или друг вид ограничена дееспособност. Той ни открива. И ни изцелява.

  Второто обещание на Великден и на Единението на нашия Господ е, че „всички неща ще бъдат възстановени в съответния им ред“31. Това духовно възстановяване отразява нашите дела и желания. Като хляб, хвърлен по вода32, то възстановява това, „което е добро“, „праведно“, „справедливо“ и „милостиво“33. Не е чудно, че пророкът Алма използва думата възстановявам 22 пъти34, като ни подтиква да „действа(ме) справедливо, съди(м) праведно и непрестанно върши(м) добро“35.

  Тъй като „самият Бог извършва Единение за греховете на света“36, Господното Единение може да възстанови не само минали неща, но и бъдещи. Тъй като познава нашите болки, страдания, болести и „изкушения от всякакъв вид“37, Той с милост ще ни утешава според нашите немощи38. Тъй като Бог е „съвършен, справедлив Бог, а също и милостив Бог“, планът на милостта може „да задоволи изискванията на правосъдието“39. Покайваме се и даваме най-доброто от себе си. Той ни обгръща завинаги „в обятията на любовта (Си)“40.

  Днес празнуваме Възстановяването и Възкресението. Заедно с вас се радвам и свидетелствам за продължаващото Възстановяване на пълнотата на Евангелието на Исус Христос. Започнали преди двеста години, светлината и откровението продължават да прииждат чрез живия пророк на Господ и Неговата Църква, носеща името Му – Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни – както и чрез лично откровение и вдъхновение посредством божествения дар на Светия Дух.

  Заедно с вас, седмица преди Великден, давам свидетелство за Бог, нашия Вечен Отец и за Неговия Възлюбен Син, живия Исус Христос. Смъртни мъже са били жестоко разпъвани на кръст и по-късно възкресени. Но единствено живият Исус Христос в съвършената Си възкресена форма все още носи белезите на разпятието върху Своите ръце, нозе и ребра. Единствено Той може да каже: „На дланите Си съм те врязал“41. Единствено Той може да каже: „Аз съм Този, Който беше издигнат. Аз съм Исус, Който беше разпнат. Аз съм Синът Божий“42.

  Подобно на малката Айви и нейната цигулка, ние сме в известен смисъл начинаещи. Наистина „око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат“43. В тези времена можем много да учим за Божията добрина и за нашия божествен потенциал, който се реализира чрез нарастване на Божията любов в нас, когато Го търсим и взаимно си служим едни на други. По нови начини и на нови места, ние можем да действаме и да ставаме по-добри, ред по ред, доброта след доброта, самостоятелно и заедно.

  Скъпи братя и сестри по света, като се събираме и се учим заедно, вашата вяра и добрина ме изпълват с чувство на евангелско приключение и благодарност. Вашето свидетелство и преживявания в Евангелието укрепват моето свидетелство и преживявания. Вашите притеснения и радости, любовта ви към Божието семейство и общност от светии, както и придобитият от вас опит за възстановената истина и светлина, увеличават моята пълнота на възстановеното Евангелие, чиято същност е живият Исус Христос. Заедно призоваваме Господ: „В слънчев и в мрачен ден до (нас) бъди!“44 Заедно, сред бремето и грижите, можем да броим многото си благословии45. В дребните житейски дела и малките и прости неща можем да виждаме как се осъществяват велики дела в живота ни46.

  „И ще стане така, че праведните ще бъдат отбрани изсред всички народи и ще дойдат в Сион, пеейки песни на вечна радост“47. В това време на Осанна и Алелуя, пейте Алелуя – защото Той ще царува во веки веков! Възклицавайте Осанна на Бог и Агнец! В святото име на Исус Христос, амин.