Лиахона
  Как свещеничеството благославя младежите
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Как свещеничеството благославя младежите

  Чрез свещеничеството можем да бъдем въздигани. Свещеничеството внася светлина в живота ни.

  Благодарна съм да бъда тук. Когато първоначално разбрах, че ще имам възможността да ви говоря днес, се почувствах много развълнувана, но едновременно с това – и много смирена. Дълго време мислих какво бих могла да споделя и се надявам Духът да ви говори пряко чрез моето послание.

  В Книгата на Мормон, преди да почине, Лехий дава благословия на всеки от синовете си, която им помага да видят своите силни страни и вечен потенциал. Аз съм най-малката от осем деца и миналата година за пръв път бях единственото дете у дома. Липсата на моите братя и сестри вкъщи и това не винаги да има с кого да поговориш бе трудно за мен. Имаше нощи, през които се чувствах много самотна. Благодарна съм за моите родители, които опитваха всичко възможно да ми помагат. Например моят баща ми даде свещеническа благословия за утеха в един особено труден момент. След неговата благословия нещата не се промениха веднага, но аз можех да чувствам мира и обичта на моя Небесен Отец и на моя баща. Чувствам се благословена да имам достоен баща, който може да ми дава свещенически благословии, когато се нуждая от тях, и който ми помага да виждам моите силни страни и вечен потенциал, точно както е направил Лехий, когато е благословил децата си.

  Независимо от вашите обстоятелства, вие винаги можете да имате достъп до свещеническите благословии. Чрез близки, приятели, служещи братя, свещенически ръководители, и Небесен Отец, Който никога няма да ви разочарова, можете да получавате благословиите на свещеничеството. Старейшина Нийл Л. Андерсън казва: „Благословиите на свещеничеството са много по-висши от човека, който е помолен да даде този дар. … Ако сме достойни, обредите на свещеничеството обогатяват живота ни“1.

  Не се колебайте да помолите за благословия, когато се нуждаете от допълнително напътствие. В нашите трудни моменти имаме нужда Духът да ни помага най-много. Никой не е съвършен и всички ние изпитваме трудности. Някои от нас страдат от тревожност, депресия, пристрастяване или чувстват, че не са достатъчно добри. Свещеническите благословии могат да ни помагат да преодоляваме тези трудности и да получаваме мир, като продължаваме напред в бъдещето. Надявам се, че се стремим да живеем праведно, за да получаваме тези благословии.

  Друг начин, по който свещеничеството ни благославя, е чрез патриархалните благословии. Научих се да се обръщам към патриархалната си благословия, когато се чувствам тъжна или самотна. Моята благословия ми помага да виждам потенциала си и конкретния план, който Бог има за мен. Дава ми утеха и ми помага да виждам отвъд моята земна перспектива. Напомня ми за моите дарби и за благословиите, които ще получа, ако живея достойно. Също така ми помага да не забравям и да се чувствам спокойна, че Бог ще ми дава отговори и ще ми отваря врати в точния момент, когато имам най-голяма нужда.

  Патриархалните благословии ни подготвят да се завърнем да живеем с нашия Небесен Отец. Знам, че патриархалните благословии идват от Бог и могат да ни помагат да превръщаме слабите си страни в силни. Това не са послания от ясновидци; тези благословии ни казват това, което трябва да чуем. Те са като лиахона за всеки един от нас. Когато поставяме Бог на първо място и имаме вяра в Него, Той ще ни води през нашата собствена „пустош“.

  Както Бог е благословил Джозеф Смит със свещеничеството, за да могат благословиите на Евангелието да бъдат възстановени, по същия начин ние можем да получаваме благословиите на Евангелието в живота си чрез свещеничеството. Всяка седмица имаме привилегията и възможността да вземем от причастието. Чрез този свещенически обред може винаги да имаме Духа да бъде с нас, което може да ни очиства и пречиства. Ако чувствате, че трябва да премахнете нещо от живота си, обърнете се към ръководител, на когото имате доверие и който може да ви помогне да се върнете на правилната пътека. Нашите ръководители могат да ни помагат да получаваме достъп до пълната сила на Единението на Исус Христос.

  Благодарение на свещеничеството, ние можем също така да получаваме благословиите на храмовите обреди. Откакто мога да посещавам храма, си поставих за цел да правя това редовно като мой приоритет. Като отделям време и правя необходимите жертви да бъда по-близо до моя Небесен Отец в Неговия свят дом, аз съм благославяна да получавам откровения и подтици, които наистина ми помагат в живота.

  Чрез свещеничеството можем да бъдем въздигани. Свещеничеството внася светлина в живота ни. Старейшина Робърт Д. Хейлз казва: „Без силата на свещеничеството „цялата земя би била напълно опустошена“ (вж. У. и&З. 2:1–3). Не би имало светлина, нито надежда – само тъмнина“2.

  Бог ни оказва подкрепа. Той желае да се завърнем при Него. Той ни познава лично. Той ви познава. Той ни обича. Той винаги знае за нашето положение и ни благославя, дори когато чувстваме, че не го заслужаваме. Той знае от какво се нуждаем и кога се нуждаем.

  „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори;

  Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори“ (Матей 7:7–8).

  Ако все още нямате свидетелство за свещеничеството, насърчавам ви да се молите да узнаете за себе си за неговата сила, след което да четете Писанията, за да чуете Божиите слова. Знам, че ако полагаме усилия да получаваме силата на Божието свещеничество в живота си, ще бъдем благославяни. В името на Исус Христос, амин.