Лиахона
  Старейшина Кели Р. Джонсън
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Старейшина Кели Р. Джонсън

  Висш ръководител седемдесетник

  Старейшина Кели Р. Джонсън добре си спомня деня, в който е призован за епископ на 31-годишна възраст. В същия ден му е поставена диагнозата парализа на Бел – състояние, при което мускулите от едната страна на лицето се парализират или отслабват.

  Това е труден момент, не само поради неудобството и смущението, предизвикани от това състояние, но също и поради многото нови отговорности. Но това изпълнено с трудности време, се превръща в благословия.

  Той казва: „Без да знам какво ще се случи с мен в дългосрочен план, аз развих чувство на състрадание към отделните хора, което запазих през целия си живот. Наистина научих, че хората преминават през трудни и тежки неща, които са извън техния контрол и които засягат техните способности, чувства и увереност“.

  Понякога е трудно човек да служи в Господната Църква. Но подобно на учениците на Спасителя, които „веднага остав(ят) мрежите“ (Матей 4:20), за да Го следват, „каквото и да ни се възложи, ние сме готови да го направим“ – казва старейшина Джонсън.

  Независимо къде Господ призовава него или семейството му, те отиват с готовност в сърцата и умовете, търсейки да намерят доброто, без оглед на обстоятелствата.

  Кели Рей Джонсън е роден в Плезънт Вю, щата Юта, на 16 януари 1963 г. в семейството на Харолд Реймънд Джонсън-мл. и Хелън Крагон Джонсън. Израства в Огдън, Юта и сключва брак с Тереса Лин Бартрум в храма Солт Лейк на 27 март 1986 г. Те имат пет деца.

  Старейшина Джонсън се дипломира от Университета Уебър Стейт през 1987 г. като бакалавър по счетоводство и получава магистърската си степен по бизнес администрация от Университета Бригъм Йънг през 1989 г. Той работи като съдебен счетоводител за международния кооператив Кей Пи Ем Джи, а последната му работа е като съдебен счетоводител и партньор в Норман, Таунзенд и Джонсън.

  Старейшина Джонсън, който служи като областен седемдесетник, когато получава призованието си, е служил като президент на мисия Тайланд Банкок, където е отслужил и своята пълновременна мисия, също и като президент на кол, съветник в президентството на кол, висш съветник, епископ, президент на кворума на старейшините, ръководител на мисионерската работа в район и учител за подготовка на мисионери в кол.