Лиахона
  Възглас „Осанна“
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Възглас „Осанна“

  Сега, мои скъпи братя и сестри, докато отбелязваме Първото видение на Джозеф Смит на Отца и Сина, почувствахме, че би било подходящо заедно да изразим своята радост, като участваме във възгласа „Осанна“.

  В тази диспенсация този свещен възглас е бил отправен за пръв път при освещаването на храма Къртлънд на 27 март 1836 г. Сега той е част от освещаването на всеки храм. Той е свещен израз на почит към Отца и Сина, символизиращ реакцията на множеството, когато Спасителят триумфално влиза в Йерусалим. Той също така потвърждава това, което младият Джозеф научава от опит през онзи ден в Свещената горичка, а именно, че Отец и Синът са две славни Личности, на Които се покланяме и Които славим.

  Сега ще ви покажа как се отправя възгласа „Осанна“. Докато правя това, каня нашите колеги от медиите да се отнесат към тази свещена традиция с почит и уважение.

  Всеки, който участва, държи чиста бяла кърпичка за единия ъгъл и маха с нея, докато казва в унисон с останалите: „Осанна, осанна, осанна на Бог и Агнец“, повторено три пъти и последвано от „Амин, амин и амин“. Ако нямате бяла кърпичка, можете просто да помахате с ръка.

  Братя и сестри, сега ви каня да се изправите и да се включите във възгласа „Осанна“, след което ще чуем химните „Осанна“ и „Духът Божий“1.

  Когато бъде даден знак от диригента, моля да се присъедините към изпълнението на „Духът Божий“.

  Осанна, Осанна на Бог и Агнец.

  Осанна, Осанна на Бог и Агнец.

  Осанна, Осанна на Бог и Агнец.

  Амин, амин и амин.