Лиахона
  Елате и се присъединете към нас
  Бележки под линия
  Тема

  Елате и се присъединете към нас

  Ние каним всички Божии чеда по света да се присъединят към нас в това велико начинание.

  Мои скъпи братя и сестри, мои скъпи приятели, всяка седмица членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по целия свят почитат нашия възлюбен Небесен Отец, Бога и Царя на вселената и Неговия възлюбен Син Исус Христос. Размишляваме над живота и ученията на Исус Христос – единствената безгрешна душа, която някога е живяла, съвършеният Агнец Божий. Вземаме от причастието колкото е възможно по-често във възпоминание на Неговата жертва и осъзнаваме, че Той е в центъра на живота ни.

  Обичаме Го и Го почитаме. Поради Неговата дълбока и вечна любов, Исус Христос страда и умря за вас и мен. Той отвори портите на смъртта, разби бариерите, които разделяха приятели и близки1 и донесе надежда на отчаяните, изцеление на болните и избавление на страдащите2.

  Ние Му посвещаваме своите сърца, своя живот и своята всекидневна отдаденост. Поради тази причина „Ние говорим за Христа, радваме се в Христа (и) проповядваме за Христа, … та децата ни да знаят към кой източник да се обърнат за опрощение на греховете си“3.

  Упражняване на ученичество

  Въпреки всичко, да бъдем ученици на Исус Христос включва много повече от говорене и проповядване за Христа. Самият Спасител възстановява Своята Църква, за да ни помага да ставаме по-подобни на Него. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е организирана така, че да предоставя възможности да се упражняват основните принципи на ученичество. Чрез участието си в Църквата ние се учим да разпознаваме и действаме според подтиците на Светия Дух. Развиваме склонността да действаме със съчувствие и доброта към другите.

  Това са усилия за цял живот и се изисква практика.

  Изявените атлети прекарват безбройни часове, упражнявайки основните техники на своя спорт. Медицински сестри, мрежови специалисти, ядрени инженери и дори аз като любител готвач в кухнята на Хариет ставаме способни и квалифицирани само, когато усърдно упражняваме уменията си.

  Когато бях капитан на самолет, често обучавах пилоти, използвайки симулатор на полети – сложна машина, която възпроизвежда преживяванията по време на полет. Симулаторът помага на пилотите не само да научат основите на летенето, но също им позволява да преживеят и да реагират на неочаквани събития, с които може да се сблъскат, когато поемат управлението на истински самолет.

  Същите принципи важат и за учениците на Исус Христос.

  Активното участие в Църквата на Исус Христос и големия набор от възможности ни помагат да бъдем по-добре подготвени за променящи живота обстоятелства, каквито и колкото и сериозни да са те. Като членове на Църквата сме насърчавани да се потапяме в словото на Бог, дадено ни чрез Неговите древни и съвременни пророци. Чрез искрени и смирени молитви към нашия Небесен Отец се учим да разпознаваме гласа на Светия Дух. Приемаме призования да служим, преподаваме, планираме, помагаме и благославяме. Тези възможности ни позволяват да развиваме своя дух, ум и характер.

  Те ни помагат да се подготвяме да сключим и спазваме свещени завети, които ще ни носят благословии в този и в идния живот.

  Елате и се присъединете към нас!

  Ние каним всички Божии чеда по света да се присъединят към нас в това велико начинание. Елате и вижте! Дори в тези трудни времена с COVID-19, можете да се срещате с нас онлайн. Срещайте се с нашите мисионери онлайн. Разберете сами за себе си каква е тази Църква! Когато този труден период отмине, срещайте се с нас в домовете ни и в нашите сгради за събрания!

  Ние ви каним да дойдете и да помагате! Елате и служете заедно с нас, като помагате на Божите чеда, следвайки примера на Спасителя и правейки този свят едно по-добро място.

  Елате и се присъединете към нас! Вие ще ни правите по-силни. И ще ставате по-добри, по-мили и по-щастливи. Вярата ви ще се задълбочава и ще става по-устойчива – по-способна да устоява на трудностите и неочакваните изпитания на живота.

  И как можете да започнете? Има много възможни начини.

  Каним ви да четете книгата на Мормон. Ако нямате екземпляр от нея, можете да я четете на ChurchofJesusChrist.org4 или да си свалите приложение за Книгата на Мормон. Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус Христос и допълва Стария и Новия завет. Ние обичаме всички тези Свети Писания и учим от тях.

  Каним ви да прекарате известно време на ComeuntoChrist.org, за да разберете в какво вярват членовете на Църквата и на какво учат.

  Поканете на онлайн среща мисионерите или във вашия дом, където е възможно – те имат послание за надежда и изцеление. Тези мисионери са нашите безценни синове и дъщери, които служат на много места по света на собствени разноски.

  В Църквата на Исус Христос ще намерите група хора, които са като семейство и не се различават много от вас. Ще откриете хора, които се нуждаят от вашата помощ и които желаят да ви помагат в стремежа ви да се превърнете в най-добрата своя версия – личността, която Бог ви е създал да станете.

  Спасителят е готов да приеме всички

  Може да си мислите: „Правил съм грешки в живота си. Не мисля, че някога ще мога да принадлежа към Църквата на Исус Христос. Бог не би се интересувал от някой като мен“.

  Въпреки че Исус Христос е „Царят на царете“5, Месията, „Синът на живия Бог“6, Той е дълбоко загрижен за всяко едно от Божите чеда. Без значение от позицията на хората, дали са бедни или богати, дали са несъвършени или напълно отдадени – Той се грижи за тях. По време на земния си живот Спасителят служи на всички – от щастливите и успелите, до наранените, изгубените и изгубилите надежда. Често хората, на които Той служи, не са известни, красиви или богати хора. Често хората, на които Той помага, в замяна имат да предложат само благодарност, смирено сърце и желание за вяра.

  Ако Исус е прекарал земния си живот в служение на „най-малките“7, Той няма ли да ги обича днес? В Неговата Църква няма ли място за всички Божии чеда? Дори и за тези, които се чувстват недостойни, забравени и сами?

  Няма някакво ниво на съвършенство, което да трябва да постигнете, за да може да сте достойни за Божията благодат. Не е необходимо вашите молитви да са шумни, красноречиви или граматически верни, за да стигнат до небесата.

  Всъщност, Бог не показва предпочитание8 – светските ценности не означават нищо за Него. Той познава сърцето ви и ви обича без да обръща внимание на титли, финансово положение или брой последователи в социалните медии.

  Когато обръщаме сърцата си към нашия Небесен Отец и се приближаваме към Него, ние ще усещаме, че Той също се приближава към нас9.

  Ние сме Негови възлюбени чеда.

  Дори тези, които Го отхвърлят.

  Дори и онези, които като вироглаво, трудно за контролиране дете, се ядосват на Бог и Неговата Църква, събират си багажа и в духовен аспект бягат от собствения си дом и не искат да се върнат повече.

  Когато дете избяга от дома си, то може и да не забележи загрижените родители, които гледат през прозореца. С любящи сърца те гледат своя син или дъщеря, надявайки се, че тяхното безценно дете ще научи нещо от това изключително трудно преживяване, и може би ще има нов поглед върху живота и евентуално ще се завърне у дома.

  Нашият любящ Небесен Отец се чувства по подобен начин. Той очаква нашето завръщане.

  Вашият Спасител, със сълзи на любов и състрадание в очите Си, очаква вашето завръщане. Дори когато се чувствате далеч от Бог, Той ще ви вижда. Той ще изпитва състрадание към вас и ще се затича да ви прегърне10.

  Елате и намерете своето място.

  Бог ни дава възможност да се учим от грешките си

  Ние сме поклонници, вървящи по пътя на земния живот в търсене на смисъла и върховната истина. Често виждаме само пътя непосредствено пред себе си и не можем да видим накъде водят завоите. Нашият любящ Небесен Отец не ни дава отговор за всяко нещо. Той очаква от нас сами да вземаме решения за много неща. Той очаква от нас да вярваме – дори, когато е трудно да правим това.

  Той очаква да действаме с подновена убеденост и решителност и да продължаваме напред в живота.

  Това е начинът, по който се учим и израстваме.

  Наистина ли искате всичко да ви се обяснява до най-малката подробност? Наистина ли искате да ви бъде отговаряно на всеки въпрос? Да ви бъде казвано как да постигате всяка цел?

  Вярвам, че повечето от нас много бързо биха се уморили от такъв тип небесно управление във всеки аспект. Важните уроци на живота научаваме чрез опит. Учим се от своите грешки. Чрез покаяние и осъзнаване, че „нечестието никога не е било щастие“11.

  Исус Христос, Синът Божий умря, за да може нашите грешки да не ни обричат и да спират завинаги нашия напредък. Благодарение на Него можем да се покайваме и така грешките ни да ни помагат да постигаме своите цели.

  Не трябва да вървите сами по този път. Нашият Небесен Отец не ни е оставил да се скитаме в тъмнина.

  Точно затова през пролетта на 1820 г. Той се яви със Своя Син Исус Христос на един млад мъж, Джозеф Смит.

  За момент помислете върху това. Богът на вселената се явява на човек!

  Това е първата от многото срещи, които Джозеф има с Бог и други небесни личности. Много от словата, които тези небесни личности му предават, са записани в Писанията на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Те са лесно достъпни. Всеки може да ги прочете и да разбере за себе си посланието, което Бог има за нас в наши дни.

  Ние ви каним да ги изучавате самостоятелно.

  Джозеф Смит е съвсем млад, когато получава тези откровения. Повечето от тях получава преди да навърши 30 години12. Той няма опит и за някои хора вероятно изглежда напълно неподготвен да бъде Господен пророк.

  Но при все това Господ го призовава, следвайки модел, който откриваме навсякъде в Светите Писания.

  Бог не чака да намери съвършения човек, който да възстанови Неговото Евангелие.

  Ако беше така, Той все още щеше да чака.

  Джозеф прилича много на вас и мен. Въпреки че Джозеф прави грешки, чрез него Бог постига Своите велики цели.

  Президент Томас С. Монсън често повтаря следното напътствие: „Господ подготвя тези, които призовава“13.

  Апостол Павел се обръща към светиите в Коринт: „Понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни“14.

  Чрез слабите и обикновените Бог постига Своите цели. Тези истини служат като свидетелство, че именно силата на Бог, а не човешката, осъществява Неговото дело на земята15.

  Него слушайте, Него следвайте

  Когато Бог се явява на Джозеф Смит, Той представя Своя Син, Исус Христос, казвайки: „Него слушай!“16

  Джозеф прекарва остатъка от живота си, като Го слуша и следва.

  Както се случва с Джозеф, нашето ученичество започва с решението ни да слушаме и следваме Спасителя Исус Христос.

  Ако желанието ви е да Го следвате, укрепете вярата си и вземете Неговия кръст.

  Ще откриете, че наистина принадлежите към Неговата Църква – уютно и гостоприемно място, където можете да се присъедините към всеобщия стремеж към ученичество и щастие.

  Моята надежда е, че през тази година, когато отбелязваме 200-годишнината от Първото видение, размишляваме и учим за Възстановяването на Църквата на Исус Христос, ще осъзнаем, че това не е само историческо събитие. Вие и аз играем съществена роля в тази велика история в развитие.

  Каква тогава е вашата и моята роля?

  Да учим за Исус Христос. Да изучаваме словата Му. Да Го слушаме и да Го следваме, като участваме активно в това велико дело. Ние ви каним да дойдете и да се присъедините към нас!

  Не е нужно да сте съвършени. Нужно е само да имате желание да развивате вярата си и да се доближавате към Него всеки ден.

  Нашата роля е да обичаме Бог, да Му служим и да обичаме и служим на Неговите чеда.

  Ако правите това, Бог ще ви обгръща със Своята любов, ще ви дава радост и сигурни напътствия през този живот, дори и при най-тежките обстоятелства, а дори и след това.

  За това свидетелствам и ви давам своята благословия с дълбока благодарност и любов към всеки един от вас, в святото име на нашия Спасител и Учител, в името на Исус Христос, амин.