Лиахона
  Напредвайте с вяра
  Бележки под линия
  Тема

  Напредвайте с вяра

  Благославям ви с мир и увеличаваща се вяра в Господ.

  Мои възлюбени братя и сестри, в края на тази историческа конференция изразяваме своята благодарност към Господ. Музиката беше възвишена, а посланията вдъхновяващи.

  По време на конференцията имаше много силни моменти. За двестагодишнината представихме прокламация към света, която заявява реалността на Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота.

  Отбелязахме Възстановяването с възгласа „Осанна“.

  Представихме нов символ, изразяващ нашата вяра в Господ Исус Христос, за визуално разпознаване на официална информация и материали на Църквата.

  Призовахме за световен ден за пост и молитва, за да може настоящата пандемия да бъде овладяна, полагащите грижи да бъдат предпазени, икономиката да укрепне и животът да се нормализира. Този пост ще се състои на 10 април, Разпети петък. Какъв чудесен ден ще е това!

  Следващата неделя е Великден, когато отново ще отбележим Единението и Възкресението на нашия Господ Исус Христос. Благодарение на Неговото Единение, всички, които някога са живели на тази земя, ще получат Неговия дар, възкресението. А дарът Му на вечен живот ще бъде получен от всички, които се подготвят, бидейки верни на обредите и сключените в Неговите свети храмове завети.

  Многото вдъхновяващи аспекти на тази обща конференция през април 2020 г. и святата седмица, която започва, могат да бъдат обобщени с две божествено постановени думи: „Слушайте Него“1. Молим се вашето съсредоточаване върху Небесния Отец, изрекъл тези думи, и върху Неговия Възлюбен Син Исус Христос да бъде най-важното, което ще остане в съзнанието ви след всичко казано. Молим се да възродите желанието си наистина да чувате, да се вслушвате и да обръщате внимание на словата на Спасителя2. Обещавам ви, че в резултат на това вярата ви ще се увеличава, а страхът ви ще намалява.

  Благодаря ви за желанието ви да превръщате домовете си в истински светилища на вярата, където Духът Господен може да обитава. Нашата учебна програма за изучаване на Евангелието Следвайте Ме, елате с Мен ще продължава да ви носи благословии. Последователните ви усилия в това начинание, дори и в моментите, когато не чувствате, че имате особен успех, ще променят вашия живот, този на вашите близки и света. Ще бъдем укрепвани, ако ставаме още по-доблестни ученици на Господ, които отстояват Неговата истина и говорят за Него където и да се намират.

  Сега нека поговорим за храмовете. Имаме 168 осветени храма по света. Други се намират в различни етапи на планиране и строеж. Когато бъдат обявени планове за изграждане на нов храм, той става част от нашата свещена история.

  Може да изглежда странно да обявяваме нови храмове, когато всичките ни храмове са затворени за неопределено време.

  Преди повече от век президент Уилфърд Уудръф предвижда условия като днешните, както е записано в неговата молитва за освещаване на храма Солт Лейк, произнесена през 1893 г. Някои от вас може напоследък да са виждали откъси от тази забележителна молитва в социалните медии.

  Чуйте молбата на един велик Божий пророк: „Когато хората от Твоя народ няма да имат възможността да влизат в този свят дом… и са угнетявани и в беда, заобиколени от трудности… и обърнат лицата си към този Твой свят дом и Те молят за избавление, за помощ, да разгърнеш силата Си за тях и да ги подкрепиш, умоляваме Те да погледнеш от Твоето обиталище с милост… и да се вслушаш в техния зов. Или когато в идните години чедата от Твоя народ поради някаква причина бъдат отделени от това място… и Те призоват от дълбините на своите страдания и скърби да ги подкрепиш и избавиш, смирено Те молим… да се вслушаш в техните призиви и да ги дариш с благословиите, за които се молят“3.

  Братя и сестри, във времената на нашето бедствие, когато храмовете са затворени, вие все още можете да черпите сили от сключените от вас храмови завети и получено надаряване, ако ги почитате. Моля използвайте това време, когато храмовете са затворени, да продължавате да живеете така, че да сте достойни или да станете достойни за храма.

  Говорете за храма със своите близки и приятели. Тъй като Исус Христос е в центъра на всичко, което правим в храма, като мислите повече за храма, вие ще мислите повече за Него. Изучавайте и се молете, за да научите повече за силата и знанието, с които сте били надарени или с които предстои да бъдете надарени.

  Днес с удоволствие обявяваме планове за строеж на осем нови храма на следните места: Баия Бланка, Аржентина; Талахаси, Флорида; Лубумбаши, Демократична република Конго; Питсбърг, Пенсилвания; Бенин Сити, Нигерия; Сиракюз, Юта; Дубай, Обединени арабски емирства и Шанхай, Китайска народна република.

  На всички осем места архитекти на Църквата ще работят с местните служби, за да може храмовете да бъдат в хармония с всяка общност, а също и красиво допълнение към нея.

  Планът за храм в Дубай идва в отговор на любезна покана оттам, която отбелязваме с благодарност.

  Предисторията на плановете за Шанхай е много важна. В продължение на повече от две десетилетия достойни за храма членове от Китай посещаваха храма Хонконг Китай. Но през юли 2019 г. този храм беше затворен за отдавна планирано и много необходимо обновяване.

  Една скромна мултифункционална сграда за събрания в Шанхай ще предоставя възможност на членовете от Китай да продължават да участват в обредите на храма в Китай, за себе си и за своите предци4.

  Във всяка страна тази Църква учи своите членове да почитат, спазват и поддържат законите5. Учим за важността на семейството, на това да сме добри родители и граждани за пример. Тъй като уважаваме законите и разпоредбите в Китайската народна република, Църквата не изпраща проповядващи мисионери там, нито ще прави това сега.

  Конгрегациите за чужденци и за китайци ще продължават да имат отделни събрания. Юридическият статус на Църквата там остава непроменен. През първоначалния период на използването на храма, влизането ще става само със записване. Господният дом в Шанхай няма да бъде предназначен за туристи от други държави.

  Тези осем нови храма ще благословят живота на много хора от двете страни на завесата на смъртта. Храмовете са венецът на Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос. Бог, в Своята добрина и щедрост, носи благословиите на храма по-близо до Своите чеда навсякъде.

  Тъй като Възстановяването продължава, знам, че Бог ще продължава да разкрива много велики и важни неща, принадлежащи на Неговото царство тук на земята6. Това царство е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

  Скъпи братя и сестри, изразявам своята обич към вас. В това време на напрежение и несигурност, чрез властта, която ми е дадена, бих желал да ви дам апостолска благословия.

  Благославям ви с мир и увеличаваща се вяра в Господ7.

  Благославям ви с желание да се покайвате и всеки ден да ставате малко по-подобни на Него8.

  Благославям ви да знаете, че Пророкът Джозеф Смит е пророкът на Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота.

  Болест налегне ли вас или обичаните от вас хора, оставям ви благословия за изцеление, според волята на Господ.

  Благославям ви с това, като още веднъж изразявам своята обич към всеки от вас, в святото име на Исус Христос, амин.