Лиахона
  Старейшина Джеръми Р. Яги
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Старейшина Джеръми Р. Яги

  Висш ръководител седемдесетник

  Когато старейшина Джеръми Р. Яги е тийнейджър, 7-годишната му сестра Кристен се заразява с бактерия, която поразява мозъка ѝ. Лекарите казват, че няма да оживее.

  Младият Джеръми коленичи до леглото си в семейния дом в Солт Лейк Сити, щата Юта, САЩ и моли Господ да разбере защо тя трябва да умре толкова млада. Сестра му обаче, получава свещеническа благословия и оцелява.

  Това се явява катализатор на желанието на 17-годишния Джеръми да „се поправи пред Бог и да започне да спазва Неговите заповеди“ и така той започва сериозно да чете Книгата на Мормон за пръв път. По-късно той служи като пълновременен мисионер в мисия Охайо Кливланд.

  Джеръми отново пада на колене в прочувствена молитва години по-късно, когато съпругата му Ейми започва да ражда преждевременно тяхното трето дете. Той казва: „В онзи момент изпитах изключително чувство на мир – мир, който единствено може да бъде описан като потъване в любящата, изпълнена с топлотата на Светия Дух прегръдка на Небесния Отец“.

  Този мир е с него по време на краткия живот на бебето и през месеците на скръб, последвани от друг спонтанен аборт. „Ние всички сме изпитвани по определен начин – казва той, – но все още „смята(ме) … за голяма радост“ (Послание на Яков 1:2) това, че Спасителят ни е предоставил начин да имаме мир и щастие“.

  Джеръми Робърт Яги е роден в Солт Лейк Сити, щата Юта, САЩ на 23 март 1973 г. в семейството на Робърт Станли Яги и Джуди Ан Руус. Той сключва брак с Ейми Ан Стюарт в храма Солт Лейк на 12 юни 1995 г. Родители са на пет деца.

  Старейшина Яги получава бакалавърска степен по бихевиоризъм и здравни науки от Университета на Юта и магистърска степен по бизнес администрация от Университета Пепърдайн. Към момента на призоваването си той оглавява регионалните продажби на Алкърмис и управлява недвижимите имоти, използвани за търговски цели, в ЕйчСиЕй Инвестмънтс.

  Старейшина Яги е служил като областен седемдесетник, президент на мисия Юта Огдън, помощник изпълнителен секретар на кол, епископ, президент на кворума на старейшините, учител в Семинара, съветник в президентството на Младите мъже в район, учител за подготовка на мисионери в кол и ръководител на мисионерската работа в район.