Лиахона
  Старейшина Матю С. Холанд
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Старейшина Матю С. Холанд

  Висш ръководител седемдесетник

  Старейшина Матю С. Холанд не е непознат за висшите ръководители или общите конференции.

  Много светии от последните дни го познават като сина на старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли. Други може да си го спомнят като 17-годишния младеж, който говори по време на свещеническата сесия на общата конференция през 1983 г.

  „През целия си живот съм имал прекрасната благословия да наблюдавам как живеят майка ми и баща ми, на какво са отдадени и какви отговорности са им възлагани“ – казва старейшина Холанд, който към момента председателства над мисия Северна Каролина Ралей.

  Той добавя: „И все пак, поради тези наблюдения от първа ръка, знам прекалено много за това призование, за да си мисля, че съм достатъчно подготвен за него. За радост, също така съм научил, че Господ подготвя онези, които призовава, и това ми носи голямо успокоение и укрепва вярата ми“.

  Старейшина Холанд си спомня, че да говори по време на общата конференция за него е нещо плашещо. Подготвянето на послание, което впоследствие идва „ред по ред, правило след правило“ (2 Нефи 28:30), се превръща в „своевременна, обнадеждаваща благословия, от която научава, че когато приемаме възложени от Господ отговорности, Той ще ни помага и ще ни дава мисли и впечатления за нещата, които трябва да споделим“.

  Матю Скот Холанд е роден на 7 юни 1966 г. в Прово, щата Юта, САЩ. Той е син на Джефри Р. Холанд и Патриша Холанд. Сключва брак с Пейдж Бейтман на 20 май 1996 г. в храма Сейнт Джордж Юта. Те са родители на четири деца.

  Образованието на старейшина Холанд включва три степени по политически науки – бакалавърска от Университета Бригъм Йънг през 1991 г. и магистърска и докторска по философия, и двете от Университета Дюк, получени съответно през 1997 г. и през 2001 г.

  Докато работи като преподавател по политология в УБЙ (2001 – 2009), той е избран за президент на Университета Юта Вали през 2009 г., където служи до момента, в който е призован за президент на мисия през 2018 г.

  Служил е като епископ, висш съветник, съветник в епископство, съветник на Младите мъже в район, ръководител на мисионерската работа в район, учител в Неделното училище и пълновременен мисионер в мисия Шотландия Единбург.