Лиахона
  Духовни спомени, които ни променят завинаги
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Духовни спомени, които ни променят завинаги

  Когато лични трудности или условия в света извън наш контрол затъмнят пътеката ни, променящите живота духовни моменти от нашата книга на живота са като светещи камъни, които озаряват пътя напред.

  Осемнадесет години след Първото видение Пророкът Джозеф Смит пише подробен разказ за своето преживяване. Той търпи противопоставяне, подигравки, заплахи и жестоки нападения1. „Аз наистина видях светлина и посред тази светлина видях две Личности, и Те наистина ми говориха. И въпреки че бях мразен и преследван за това, че казвах, че съм видял видение, все пак, това бе истината. … Аз го знам и знам, че и Бог го знае, и не можех да го отрека“2.

  В най-трудните моменти Джозеф се връща почти две десетилетия назад към спомена за увереността в любовта на Бог към него и събитията, които подготвят света за отдавна предсказаното Възстановяване. Размишлявайки над своето духовно пътуване, Джозеф казва: „Не обвинявам никого за това, че не вярва на разказа ми. Ако не го бях преживял, аз самият нямаше да го повярвам“3.

  Но преживяванията са истински и той никога не ги забравя или отрича, тихо потвърждавайки своето свидетелство, докато отива към Картидж. „Отивам като агне на заколение, но съм спокоен като лятна утрин; съвестта ми е чиста от престъпления към Бога и всички хора“4.

  Вашите променящи живота духовни преживявания

  Има урок за нас в примера на Пророка Джозеф. Заедно с мира и напътствията, които получаваме от Светия Дух, от време на време Бог въздействащо и много лично уверява всеки от нас, че ни познава и обича, като ни благославя открито и с конкретни неща. Тогава, в трудни за нас моменти Спасителят ни помага да си спомняме за тези преживявания.

  Замислете се за своя живот. През годините съм чувал хиляди силни духовни преживявания на светии от последните дни от целия свят, които несъмнено ми потвърждават, че Бог познава и обича всеки един от нас и силно желае да ни се разкрива. Тези преживявания може да се случват в ключови моменти от живота ни или при привидно незначителни събития, но винаги са придружени от изключително силни духовни потвърждения за Божията любов.

  Споменът за тези променящи живота духовни събития ни подтиква да коленичим и да заявим, подобно на Джозеф Смит: „Това дойде от небесата. Аз го знам и знам, че и Бог знае, че го знам“5.

  Четири примера

  Размишлявайте над своите променящи живота духовни спомени, докато споделям няколко примера от други хора.

  Преди години един възрастен патриарх в кол с две увредени сърдечни клапи умолява тогава д-р Ръсел М. Нелсън да се намеси, въпреки че по това време няма хирургично решение за увредена втора клапа. Д-р Нелсън накрая се съгласява да направи операцията. Ето думите на президент Нелсън:

  „След като намалих преградата на първата клапа, ние се насочихме към втората клапа. Установихме, че е съвсем запазена, но е толкова разширена, че не можеше повече да функционира както трябва. Докато изучавах тази клапа, в ума ми бе вложено ясно послание: Намали обиколката на кръга. Съобщих това послание на моя асистент. „Тъканта на клапата ще бъде достатъчна, ако успешно намалим обиколката на кръга до нейния нормален размер“.

  Но как? … В ума ми се появи жива картина, която ми показваше как могат да бъдат поставени шевове — да се направи дипла тук и прегъвка там. … Все още помня онзи образ в ума — изпълнен с линии на точки, по местата, където трябваше да се приложат шевове. Поправянето на клапата беше завършено в съответствие с диаграмата в ума ми. Изпробвахме клапата и установихме, че увреждането бе забележително намалено. Асистентът ми каза: „Това е чудо“6. Този патриарх живя още много години.

  Д-р Нелсън е бил напътстван. И знае, че Бог знае, че той знае, че е бил напътстван.

  Кати и аз се запознахме с Беатрис Магре във Франция преди 30 години. Беатрис наскоро ми разказа за преживяване, което е имало духовно влияние в живота ѝ скоро след кръщението ѝ като тинейджър. Ето думите ѝ:

  „С младежите от нашия клон отидохме заедно с нашите ръководители до плажа Лекано на час и половина от Бордо.

  Преди да тръгнем да се прибираме един от ръководителите реши да поплува за последно и се гмурна във вълните, без да си махне очилата. Когато изплува, очилата ги нямаше. … Бяха изгубени в океана.

  Загубата на очилата му пречеше да шофира. Щяхме да останем там, далеч от дома.

  Една изпълнена с вяра сестра предложи да се помолим.

  Изроптах, че молитвата няма да ни помогне с абсолютно нищо, но неохотно се присъединих към групата, влезли до кръста в тъмната вода, за да кажем молитва пред всички.

  Когато молитвата свърши, изпънах ръце, за да изпръскам всички. Докато прекарвах ръце по повърхността на водата, чифт очила се озова в тях. Душата ми бе пронизана от силно чувство, че Бог наистина чува нашите молитви“7.

  Четиридесет и пет години по-късно тя си спомня случилото се, все едно е било вчера. Беатрис била благословена и знаела, че Бог знае, че тя знае, че е била благословена.

  Преживяванията на президент Нелсън и сестра Магре са много различни, но и при двамата незабравим променящ живота духовен спомен за Божията любов остава завинаги в сърцето.

  Тези променящи живота събития често са свързани с научаване за Възстановеното Евангелие или неговото споделяне с другите.

  Тази снимка е направена в Сао Пауло, Бразилия през 2004 г. Флорипес Лузиа Дамазио от кол Ипатинга Бразилия беше на 114 години. Разказвайки за своето обръщане във вярата, сестра Дамазио ми каза, че мисионерите в нейното село дали свещеническа благословия на тежко болно бебе, което чудодейно оздравяло. Тя поискала да научи повече. Докато се молела за тяхното послание, неоспоримо свидетелство от Духа ѝ потвърдило, че Джозеф Смит е Божий пророк. На 103 години била кръстена, а на 104 получила своето надаряване. Всяка година тя пътуваше 14 часа с автобус, за да прекара седмица в храма. Сестра Дамазио бе получила небесно потвърждение и знаеше, че Бог знае, че тя знае, че това свидетелство е истинно.

  Ето един духовен спомен от моята първа мисия във Франция преди 48 години.

  Докато чукахме по вратите на хората, колегата ми и аз оставихме екземпляр на Книгата на Мормон на възрастна жена. Когато се върнахме при нея около седмица по-късно, тя отвори вратата. Преди да кажем каквото и да било, усетих ясно доловима духовна сила. Силните чувства се запазиха, когато сестра Алис Одюбер ни покани и ни каза, че е прочела Книгата на Мормон и знае, че е истинна. Докато си тръгвахме същия ден, се помолих: „Небесни Отче, моля Те, помогни ми никога да не забравя това, което току-що изпитах“. И никога не забравих.

  В привидно обикновен момент, до врата като стотици други врати, аз усетих силата на небесата. И знаех, че Бог знае, че знам, че са се разтворили небесните отвори.

  Индивидуални и неоспорими

  Тези променящи живота духовни преживявания се случват в различни моменти и по различни начини, специално за всеки от нас.

  Помислете за своите любими примери от Писанията. Тези, които слушат апостол Петър, са „засегнати в сърцата си“8. Ламанитската жена Авис вярва в „чудно(то) видение на баща (си)“9. И Енос чува глас в ума си10.

  Моят приятел Клейтън Крисчънсън описва такова преживяване, докато чете Книгата на Мормон с искрена молитва: „Прекрасен, топъл, изпълнен с обич дух… ме обгърна, проникна в душата ми и ми даде чувство на обич, каквото не съм си представял, че мога да изпитам (и тези чувства идваха нощ след нощ)“11.

  Има моменти, когато духовни чувства докосват сърцата ни, като че ли с огън и изпълват душите ни със светлина. Джозеф Смит обяснява, че понякога получаваме „внезапни хрумвания с идеи“, а от време на време в нас се „влива чист разум“12.

  Президент Далин Х. Оукс, в отговор на човек, който искрено твърди, че никога не е имал такива преживявания, съветва: „Може би на молитвите ви са давани отговори отново и отново, но сте имали конкретни очаквания за толкова значим знак или толкова силен глас, че мислите, че не сте получили отговор“13. Самият Спасител говори за голямата вяра на хора, които са били благословени „с огън и със Светия Дух, но не го зн(аят)“14.

  Как вие Го слушате?

  Наскоро чухме президент Ръсел М. Нелсън да казва: „Каня ви сериозно и често да обмисляте този основен въпрос: Как вие Го слушате? Също така ви каня да правите необходимото, за да се вслушвате в Него по-добре и по-често“15. Той повтори тази покана днес сутринта.

  Чуваме Го в своите молитви, в домовете си, в Писанията, в химните, когато достойно вземаме от причастието, заявяваме вярата си, служим на другите и посещаваме храма с нашите вярващи братя и сестри. Имаме променящи живота духовни моменти, когато с молитва слушаме общата конференция и по-добре спазваме заповедите. Деца, вие също можете да имате такива преживявания. Помнете, че Исус „поучава и служ(и) на децата… и (децата) каз(ват)… велики и чудни неща“16. Господ казва:

  „(Това знание ви е) даден(о) чрез Моя Дух… и ако не беше чрез силата Ми, вие нямаше да можете да (го) имате.

  Затова можете да свидетелствате, че сте чули гласа Ми и познавате словата Ми“17.

  Можем да „чуваме“ гласа на Спасителя поради благословиите на Неговото несравнимо Единение.

  Тъй като не можем да избираме кога ще са тези променящи живота моменти, президент Хенри Б. Айринг ни дава следното напътствие за нашата подготовка: „Тази вечер и утре вечер може да се молите и да размишлявате, задавайки си въпросите: Дали Бог изпрати послание, предназначено точно за мен? Видях ли ръката Му в моя живот и живота на мо(ето семейство)?“18 Вярата, подчинението, смирението и истинските намерения разкриват небесните отвори19.

  Илюстрация

  Бихме могли да гледаме на своите духовни спомени по следния начин: С постоянна молитва, решимост да спазваме сключените завети и чрез дара на Светия Дух проправяме своя път в живота. Когато лични трудности, съмнения или обезсърчаване затъмняват пътя ни или условия в света извън наш контрол ни карат да се чудим за бъдещето, променящите живота духовни моменти от нашата книга на живота са като светещи камъни, които озаряват пътя напред, носейки увереност, че Бог ни познава, обича ни и е изпратил Своя Син Исус Христос да ни помага да се завърнем у дома. А когато човек изостави своите променящи живота духовни спомени и е изгубен или объркан, ние го насочваме към Спасителя, като споделяме своята вяра и спомени с него, помагайки му да преоткрие скъпоценните духовни моменти, които някога е ценил.

  Някои преживявания са толкова свещени, че ги пазим в духовната си памет и не ги споделяме20.

  „Ангелите говорят чрез силата на Светия Дух; затова те говорят словата на Христа“21.

  „Ангелите (не са) престана(ли) да служат на чедата човешки.

  Защото ето, те са… подчинени (на Христа) да служат според… Неговата заповед, явявайки се на онези, които имат силна вяра и непоколебимо съзнание във всяка форма на божественост“22.

  „А Утешителят, Светият Дух, … ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко“23.

  Често се връщайте към своите свещени спомени. Вярвайте в тях. Записвайте ги. Споделяйте ги със семейството си. Вярвайте, че те ви се дават от вашия Небесен Отец и Неговия Възлюбен Син24. Позволявайте им да ви дават търпение в съмненията и разбиране в трудностите25. Обещавам ви, че ако с желание осъзнавате и внимателно цените променящите живота духовни събития, ще имате много повече. Небесният Отец ви познава и ви обича!

  Исус е Христос. Неговото Евангелие е било възстановено и свидетелствам, че ако останем верни, ще сме Негови завинаги, в името на Исус Христос, амин.