Лиахона
  Висши ръководители и висши служители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Висши ръководители и висши служители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

  Liahona Magazine, 2020/05 May