Лиахона
  Резюме на 190-ата годишна обща конференция
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Резюме на 190-ата годишна обща конференция

  Посланието на президент Ръсел М. Нелсън на общата конференция бе ясно: „Слушайте Него“.

  Президент Нелсън учи: „По всички възможни начини трябва да се стремим да се вслушваме в Исус Христос, Който ни говори чрез силата и служението на Светия Дух.

  Целта на тази и всички общи конференции е да ни помагат да чуваме Неговия глас“ (страница 7).

  По време на конференцията, съсредоточена върху Първото видение и Възстановяването, бяхме учени, че можем да чуваме гласа на Спасителя, подобно на Джозеф Смит в Свещената горичка. Заобиколени от последствията от една световна пандемия, засегнала милиони, бяхме учени да се вслушваме в Неговия глас за напътствия в нашите тревоги. Към нас бяха отправени послания да подновим усилията си да се вслушваме в Него и да Го следваме, докато гледаме напред към светлото бъдеще на Църквата и нашето собствено.

  „Многото вдъхновяващи аспекти на тази обща конференция през април 2020 г. – каза президент Нелсън. – … могат да бъдат обобщени с две божествено постановени думи: „Слушайте Него“. Молим се вашето съсредоточаване върху Небесния Отец, изрекъл тези думи, и върху Неговия Възлюбен Син Исус Христос да бъде най-важното, което ще остане в съзнанието ви след всичко казано“.

  Докато изучавате посланията от тази конференция и се стремите „да чувате, да се вслушвате и да обръщате внимание на словата на Спасителя“, ще откриете как „вярата ви ще се увеличава, а страхът ви ще намалява“ и така обещанието на пророка ще се изпълнява (страница 114).

  • На страница 73 президент Нелсън представя нов символ за Църквата.

  • На страница 91 президент Нелсън представя прокламация за Възстановяването.

  • На страница 92 президент Нелсън води световно тържествено събрание.

  • На страница 115 президент Нелсън обявява осем нови храма.

  • Научете повече за това как можем да помагаме на другите да се вслушват в Него (#HearHim) на HearHim.ChurchofJesusChrist.org.