Лиахона
  Старейшина Адейнка А. Оджедиран
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Старейшина Адейнка А. Оджедиран

  Висш ръководител седемдесетник

  Общата конференция през април 2020 г. е „незабравима“ за старейшина Адейнка А. Оджедиран.

  Обърнатият във вярата е подкрепен като висш ръководител седемдесетник – първият представител на светиите от Нигерия и Западна Африка. Неговата безгранична благодарност и радост са укрепени допълнително, когато президент Ръсел М. Нелсън обявява, че третият храм в Нигерия ще бъде построен в Бенин Сити.

  „Не го очаквах – казва старейшина Оджедиран, усмихвайки се широко. – Беше наистина, наистина прекрасно да чуя как нашият пророк казва, че в Нигерия ще бъде построен още един храм. За мен това беше потвърждение, че Господното дело напредва бързо. Всички ние имаме голяма отговорност да подготвяме чедата на Бог за Второто пришествие на Неговия Син“.

  Роден в Ибадан, Нигерия на 5 април 1967 г. в семейството на Амос Адений и Каролайн Анике Оджедиран, Адейнка Оджедиран получава бакалавърска степен по ботаника в Университета на Илорин през 1991 г. преди по-късно да получи магистърска степен по бизнес администрация от Технологичния университет Ладоке Акинтола. Той прави кариера в областта на финансите и бизнес администрацията като експерт-счетоводител. Работи като бизнес финансов мениджър за Шел Нигерия преди призованието си като висш ръководител.

  Три години след кръщението си среща Олуфунмалайо Омолола Акинбебидже на социално събиране. Двамата започват да излизат на срещи, но работата им в различни градове означава „просто (да) поддържа(т) връзка по телефона“.

  Накрая двойката сключва брак в Нигерия през 1998 г. и е запечатана в храма Йоханесбург Южна Африка на 14 ноември 2002 г. Семейство Оджедиран имат една дъщеря.

  Старейшина Оджедиран е благодарен за всяко църковно призование, което е получавал след присъединяването си към Църквата през 1990 г., когато е 23-годишен. Всяка свещеническа отговорност му помага да израства и му предоставя свещени възможности да помага на другите да се развиват в своите призования и отговорности.

  Старейшина Оджедиран, който служи като областен седемдесетник, когато е призован, е служил също като съветник в президентство на мисия, президент на кол, съветник в президентството на кол, епископ, съветник в епископство и президент на клон.