Лиахона
  Старейшина Сиро Шмайл
  Изтеглени файлове
  Цялата книга (PDF)
  Бележки под линия
  Тема

  Старейшина Сиро Шмайл

  Висш ръководител седемдесетник

  Старейшина Сиро Шмайл винаги полага усилия да се подчинява на Господ, дори когато не разбира причините за някоя конкретна заповед. Той е научил, че „когато сме покорни, спазвайки заповедите, Господ винаги ще ни благославя“.

  Изпълнявайки своите призования, той е виждал как благословиите идват в резултат на подчинението. Докато служи като епископ и президент на кол, той има множество безценни възможности да „види как хората променят своя живот, благодарение на свидетелството си за Спасителя и Книгата на Мормон“.

  Старейшина Шмайл е роден на 16 април 1971 г. в Понта Гроса, Парана, Бразилия, в семейството на Бруно и Ерика Шмайл, и двамата обърнати във вярата. Той израства в Куритиба, Бразилия и заминава да служи в мисия Юта Огдън почти по времето, когато родителите му са призовани да председателстват над мисия Бразилия Кампинас.

  Докато учи в Университета на Юта, по време на едно духовно послание старейшина Шмайл среща Алесандра Машадо Луза, студентка в Университета Бригъм Йънг. Той казва: „Когато се срещнахме за пръв път на това духовно послание, тя изобщо не ми обърна внимание“. Но за него това е любов от пръв поглед.

  Те сключват брак в храма Сао Пауло Бразилия през юли 1994 г. и завършват образованието си в Съединените щати. Връщат се в Бразилия за 20 години преди да се преместят в Колорадо, САЩ, а след това във Флорида, САЩ. Старейшина и сестра Шмайл са родители на две деца.

  Старейшина Шмайл получава бакалавърска степен по архитектура от Университета на Юта през 1995 г. и магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Охайо през 2010 г. Той е работил за Уолмарт Бразилия като вицепрезидент и директор на отдела по развитие на недвижимото имущество, като главен оперативен служител на Скопел, като главен мениджър на Сиа Сити и последно като ръководител отдел недвижимо имущество в корпорация ДжейБиЕс Ес Ей.

  Старейшина Шмайл е служил като областен седемдесетник, президент на кол, съветник в президентството на кол, епископ, президент на кворума на старейшините и президент на клон.