2018
Պաստառ. Եթե դուք լսեք
Liahona Magazine, 2018/10 Oct

«Եկեղեցու երիտասարդ անդամներին ես խոստանում եմ` եթե դուք լսեք [գերագույն համաժողովը], դուք ուժգին կզգաք Հոգին ձեր մեջ: Տերը կասի ձեզ, թե ինչ է ուզում, որ անեք ձեր կյանքում»:

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս (1932–2017)՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից «Գերագույն Համաժողով. Ամրացնել հավատքը և վկայությունը», հոկտեմբեր, 2013թ․, գերագույն համաժողով