2018
Փաստեր գերագույն համաժողովի մասին

Փաստեր գերագույն համաժողովի մասին

Facts about General Conference

Ավելի քան 100000 մարդ է մասնակցում ԱՄՆ-ի Յուտա նահանգի Սոլթ Լեյք Սիթիի Համաժողովների Կենտրոնում անցկացվող հինգ նիստերին։

221 երկրներում և տարածքներում մարդիկ դիտում են գերագույն համաժո ղովը։

Ելույթները թարգմանվում են 94 լեզուներով։

Համաժողովների Կենտրոնի ամբիոնը պատրաստված է Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի (1910–2008) ընկույզի ծառի փայտից։

Բոինգ 747 ինքնաթիռը, որն ունի 70.5 մ․ երկարություն, կարող է տեղավորվել Համաժողովների Կենտրոնի լսարանում

Որպես Բարձրագույն Իշխանավոր, 34 տարիների ընթացքում Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը 84 ելույթ է տվել գերագույն համաժողովների ժամանակ։

Համաժողովների Կենտրոնի երգեհոնն ունի 7667 խողովակ, որոնցից միայն 170 խողովակներն են տեսանելի լսարանին։

Յուրաքանչյուր համաժողովի ժամանակ տրվում են մոտ 35 ելույթներ։

Նշանավոր հայտարարություններ, որոնք արվել գերագույն համաժողովների ընթացքում.

1995թ. սեպտեմբեր. «Ընտանիք. Հայտարարություն աշխարհին»

1998թ. ապրիլ․ Փոքր տաճարների կառուցում

2001թ. ապրիլ. Սկիզբ դրվեց Կրթության Մշտական Ֆոնդին

2012թ. հոկտեմբեր․ Իջեցվեց միսիոներական տարիքի շեմը

2018թ. ապրիլ․ Սպասավորությունը փոխարինում է տնային և այցելությամբ ուսուցմանը