2018
Ի՞նչ է նշանակում Վերականգնումն ինձ համար:

Ի՞նչ է նշանակում Վերականգնումն ինձ համար:

Liahona Magazine, 2018/04 Apr

Եկեղեցու Վերականգնումը սկսվեց, երբ Երկնային Հայրն ու Հիսուս Քրիստոսը այցելեցին Ջոզեֆ Սմիթին 1820թ.-ին: Դրանից հետո այլ կարևոր բաներ տեղի ունեցան Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին երկիր ետ բերելու համար: Կարդացեք այս քարտերը, կտրեք դրանք, սոսնձեք թղթին և խաղացեք համապատասխանեցման խաղ: