2018
Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին
նախորդ հաջորդ

Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին

«Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները», Լիահոնա, մայիս 2005, 99։

Liahona Magazine, 2018/04 Apr

«Որպես Նրա ծառաներից մեկը, ես հայտարարում եմ իմ վկայությունը, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, մեր Քավիչը և մեր Փրկիչը: Ես գիտեմ, որ Նա ապրում է, և Նրա գորովագութ ողորմությունները հասանելի են մեզ բոլորիս»։