2018
Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին


Առաքյալները վկայում են Քրիստոսի մասին

«Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները», Լիահոնա, մայիս 2005, 99։

Պատկեր

«Որպես Նրա ծառաներից մեկը, ես հայտարարում եմ իմ վկայությունը, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, մեր Քավիչը և մեր Փրկիչը: Ես գիտեմ, որ Նա ապրում է, և Նրա գորովագութ ողորմությունները հասանելի են մեզ բոլորիս»։