2013
Cách để Phục Vụ trong Những Sự Kêu Gọi của Chức Tư Tế
Tháng Tư năm 2013


Cách để Phục Vụ trong Những Sự Kêu Gọi của Chức Tư Tế

Trích từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương vào tháng Tư năm 1987.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Các anh chị em có bao giờ suy ngẫm về giá trị của một con người không? Các anh chị em có bao giờ tự hỏi về tiềm năng bên trong mỗi người chúng ta không?

Có lần tôi đã tham dự một đại hội giáo khu trong đó vị cựu chủ tịch giáo khu của tôi là Paul C. Child giở đến sách Giáo Lý và Giao Ước tiết 18 và bắt đầu đọc: “Hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao” (câu 10).

Rồi Chủ Tịch Child hỏi: “Giá trị của con người là gì?” Ông tránh không gọi một vị giám trợ, chủ tịch giáo khu hoặc ủy viên hội đồng thượng phẩm để trả lời. Thay vì thế, ông đã chọn chủ tịch của một nhóm túc số các anh cả.

Người được gọi giật mình im lặng một giây lát mà dường như vô tận rồi sau đó nói: “Giá trị của một con người là khả năng để trở thành giống như Thượng Đế.”

Tất cả mọi người hiện diện đều suy ngẫm về câu trả lời đó. Chủ Tịch Child tiếp tục với sứ điệp của ông, nhưng tôi tiếp tục suy ngẫm về câu trả lời đầy soi dẫn đó.

Việc tìm tới, giảng dạy, giao tiếp với những linh hồn quý báu mà Cha chúng ta đã chuẩn bị để nhận sứ điệp của Ngài là một nhiệm vụ trọng đại. Sự thành công hiếm khi là giản dị. Nó thường đi sau nước mắt, thử thách, niềm tin cậy và chứng ngôn.

Các tôi tớ của Thượng Đế lấy làm an ủi từ lời trấn an của Đức Thầy: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn” (Ma Thi Ơ 28:20). Lời hứa kỳ diệu này hỗ trợ các em mang Chức Tư Tế A Rôn đã được kêu gọi vào chức vụ lãnh đạo trong các nhóm túc số thầy trợ tế, thầy giảng, và thầy tư tế. Lời hứa này khuyến khích các em trong việc chuẩn bị để phục vụ truyền giáo. Lời hứa này an ủi các em trong những giây phút nản lòng là điều sẽ đến với tất cả mọi người.

Chúa phán: “Vậy nên, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện,” vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn.

Này, Chúa đòi hỏi tấm lòng thành và tâm hồn đầy thiện chí” (GLGƯ 64:33–34). Một đức tin bền bỉ, một sự tin cậy kiên định, và một ước muốn nhiệt thành luôn luôn là đặc điểm của những người hết lòng phục vụ Chúa.

Nếu bất cứ anh em nào đang nghe tôi nói mà cảm thấy chưa chuẩn bị, thậm chí còn không có khả năng đáp ứng một sự kêu gọi để phục vụ, hy sinh, ban phước cho cuộc sống của người khác, thì hãy nhớ tới lẽ thật: “Người nào mà Thượng Đế kêu gọi, Thượng Đế sẽ làm cho hội đủ điều kiện.”

Hình Ảnh

Hình ảnh do Cody Bell © IRI minh họa

In