2013
Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn
Tháng Tư năm 2013


Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn

(Đã được đơn giản hóa)

Hân hoan 80–96

1. Nơi đây trần gian tôi có gia đình

Luôn yêu thương tôi thiết tha.

Tôi mong sao sống mãi mãi với gia đình gắn bó suốt vĩnh cửu.

2. Lúc tôi còn thơ ấu đã quyết tâm

Sẵn sàng tuân theo thánh ý Ngài,

Để tôi được kết hôn trong đền thờ Ngài gắn bó suốt vĩnh cửu.

Tình gia đình vĩnh viễn gắn bó trên thiên thượng

Nhờ vào kế hoạch của Ngài.

Cầu xin gia đình tôi gắn bó mãi mãi trong Chúa.

Thánh Chúa phán cách cho tôi sẽ làm theo.

Chúa tôi phán cách cho tôi làm theo.

Nhạc và Lời © 1980 IRI. Nhạc Soạn © 2012 IRI. Giữ mọi bản quyền. Bài hát này có thể được sao lại để sử dụng hạn chế tại nhà thờ hay tại gia mà không có tính cách thương mại.

In