2013
Người Truyền Giáo Bé Nhỏ của Bà Ngoại Deny
Tháng Tư năm 2013


Người Truyền Giáo Bé Nhỏ của Bà Ngoại Deny

Emília Maria Guimarães Correa sống ở Federal District, Brazil.

“Khi một người nói lên nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh thì quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ truyền [sứ điệp] ấy vào tâm hồn con cái loài người” (2 Nê Phi 33:1).

Vítor sống với mẹ và em gái của nó trong nhà của Bà Ngoại Deny. Bà Ngoại của Vítor bị bệnh và không thể ra khỏi giường trong nhiều ngày. Bà Ngoại rất cô đơn khi ở một mình trong phòng của bà.

Vítor quyết định rằng nó có thể ở cạnh Bà Ngoại Deny. Mỗi ngày khi nó đi học về, nó đều lấy một quyển Liahona vào phòng của Bà Ngoại và đọc cho bà nghe những câu chuyện từ các trang thiếu nhi.

Sau khi nó đọc tất cả các quyển Liahona mà gia đình nó có, thì nó bắt đầu đọc Sách Mặc Môn và Kinh Thánh cho bà nghe. Bà Ngoại Deny không phải là tín hữu của Giáo Hội, nhưng bà thích nghe Vítor đọc cho bà. Bà rất vui khi học hỏi về phúc âm.

Bà Ngoại đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu Vítor không biết những câu trả lời, thì nó hỏi giảng viên Hội Thiếu Nhi của nó hoặc tra tìm trong thánh thư. Bà Ngoại gọi Vítor là người truyền giáo bé nhỏ của bà.

Bà Ngoại Deny nói cho Vítor biết rằng bà đã học hỏi rất nhiều từ nó. Bà hứa rằng bà sẽ đi nhà thờ với nó khi bà hết bệnh. Điều bà học được đã làm cho bà muốn khỏe hơn và học hỏi thêm về phúc âm.

Khi khỏe rồi, Bà Ngoại giữ lời hứa của bà. Bà đi nhà thờ với Vítor để học thêm về điều mà nó đã giảng dạy cho bà. Chẳng bao lâu thì Bà Ngoại chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận. Vítor đã giúp bà học biết rằng phúc âm là chân chính.

Khi Vítor lớn lên, nó trở thành người truyền giáo toàn thời gian trong Phái Bộ Truyền Giáo Boston Massachusetts. Trước khi đi, nó đi đền thờ—với Bà Ngoại Deny.

Hình do nhã ý của Emilia Maria Guimarães Correa

In