2013
Chúa Giê Su Ky Tô Phục Hồi Giáo Hội của Ngài trong Những Ngày Sau
Tháng Tư năm 2013


Mang Hội Thiếu Nhi về Nhà

Chúa Giê Su Ky Tô Phục Hồi Giáo Hội của Ngài trong Những Ngày Sau

Các em có thể sử dụng bài học và sinh hoạt này để học biết thêm về đề tài của Hội Thiếu Nhi trong tháng này.

Hãy tưởng tượng rằng các em đang đi săn kho tàng. Các em sẽ tìm kho tàng ở đâu? Làm thế nào các em sẽ tìm thấy kho tàng đó? Sẽ có một cái hộp đựng châu báu không? Có gì ở bên trong đó?

Một số hộp đựng châu báu chứa đựng nữ trang tuyệt đẹp và những đồng tiền quý báu. Nhưng với tư cách là các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có một kho tàng còn quý báu hơn: phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Nhiều người không biết về kho tàng này nên một trong các bổn phận của chúng ta là chia sẻ kho tàng đó với càng nhiều người càng tốt.

Sau khi Chúa Giê Su và Các Sứ Đồ của Ngài chết, một số lời giảng dạy và giáo lễ phúc âm quan trọng bị mất hoặc thay đổi, kể cả phép báp têm, thẩm quyền chức tư tế, đền thờ, các vị tiên tri tại thế và Tiệc Thánh.

Tất cả những kho tàng phúc âm này được phục hồi qua Tiên Tri Joseph Smith. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng Joseph Smith trong Khu Rừng Thiêng Liêng khi ông cầu nguyện để biết được lẽ thật.

Về sau, Joseph nhận được các bảng khắc bằng vàng và phiên dịch các bảng khắc này thành Sách Mặc Môn. Sách Mặc Môn chứa đựng những lời giảng dạy mà chúng ta trân quý vì sách giải thích các lẽ thật mà đã từng bị mất. Chúng ta nhận được nhiều phước lành vì chúng ta có được các lẽ thật phúc âm này.

Các kho tàng này quý báu biết bao!

Tranh ảnh do Bryan Beach minh họa

In