2013
Giáo Hội Đó Đây
Tháng Tư năm 2013


Giáo Hội Đó Đây

Yêu Cầu Giới Trẻ Gửi Hình

Chủ đề của Hội Hỗ Tương Thiếu Niên Thiếu Nữ trong năm nay là “Các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện, và chớ để bị lay chuyển” (GLGƯ 87:8). Các em thiếu niên và thiếu nữ thân mến, tạp chí Liahona đang tìm kiếm hình chụp các em đứng tại những nơi thánh thiện. Hình có thể cho thấy các em đang chụp với gia đình, đang phục vụ, làm công việc truyền giáo, sáng tạo nghệ thuật, học phúc âm, thám hiểm thiên nhiên, và nhiều hơn nữa! Đây là cách để nộp hình của các em:

  • Yêu cầu một người nào đó chụp hình các em đứng tại một nơi thánh thiện.

  • Gửi email hình có độ phân giải cao của các em đến liahona@ldschurch.org.

  • Thêm vào một câu viết về lý do tại sao đây là một nơi thánh thiện đối với các em.

  • Trong email của các em, xin gồm vào họ tên đầy đủ, ngày sinh, tên của tiểu giáo khu và giáo khu (hoặc chi nhánh và giáo hạt), và một địa chỉ email của cha mẹ các em.

Hình của giới trẻ trên khắp thế giới sẽ được đăng trong số báo tới.

Vị Sứ Đồ Đi Thăm Morocco

Vào tháng Mười Hai năm 2012, sau khi thành lập giáo khu thứ 3.000 của Giáo Hội tại Sierra Leone ở Tây Phi, Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã thực hiện một chuyến đi thăm đặc biệt một chi nhánh nhỏ và xa xôi của Giáo Hội ở Rabat, Morocco.

Trong một buổi họp đặc biệt devotional vào tối Chủ Nhật, Anh Cả Holland đã chia sẻ tình yêu thương của các vị lãnh đạo Giáo Hội đối với mỗi tín hữu của Giáo Hội trên khắp thế giới, cho dù con số tín hữu ít ỏi đến đâu hoặc ở xa xôi đến đâu đi nữa.

Ông nói: “Các anh chị em không bị bỏ quên đâu, và các anh chị em là một phần công việc kỳ diệu khi Chúa nhận ra và xúc tiến nhanh sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên trong gian kỳ cuối cùng vĩ đại này.”

Đền Thờ Tegucigalpa Honduras Được Làm Lễ Cung Hiến

Vào ngày Chủ Nhật 17 tháng Ba năm 2013, tiếp theo một buổi lễ ăn mừng về văn hóa và lễ khánh thành trong ba tuần lễ, Đền Thờ Tegucigalpa Honduras đã được làm lễ cung hiến trong ba phiên lễ, các phiên lễ này đều được phát sóng đến tất cả các đơn vị của Giáo Hội ở Honduras và Nicaragua.

Các tín hữu Honduras, là những người thường đi vài giờ đồng hồ đến Đền Thờ Guatemala City Guatemal, đã vui mừng thấy được ngôi đền thờ đầu tiên của quốc gia được làm lễ cung hiến. Ngôi đền thờ này đã được Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn loan báo lần đầu tiên trong một bức thư đề ngày 9 tháng Sáu năm 2006, và lễ động thổ diễn ra ở địa điểm hiện nay vào ngày 12 tháng Chín năm 2009.

Chủ Tịch Monson Đến Thăm Nước Đức

Cuối năm 2012, Chủ Tịch Thomas S. Monson đi đến Đức để gặp gỡ các tín hữu của Giáo Hội ở Hamburg, Berlin, Munich và Frankfurt, nước Đức, ông đã khuyên nhủ họ nên noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.

Ông nói với các tín hữu ở Frankfurt: “Ngài giảng dạy về sự tha thứ bằng cách tha thứ. Ngài giảng dạy về lòng trắc ẩn bằng cách có lòng trắc ẩn Ngài giảng dạy về sự hiến dâng bằng cách hiến thân mình.”

Giới trẻ trên khắp thế giới cho thấy cách họ đang đứng tại những nơi thánh thiện.

In