2013
Ăn Mừng Có Được Đền Thờ!
Tháng Tư năm 2013


Ăn Mừng vì Có Đền Thờ!

Darcie Jensen sống ở California, Hoa Kỳ.

Các Thánh Hữu Ngày Sau đã vui mừng khi Đền Thờ Salt Lake được hoàn thành vào năm 1893. Họ đã mất 40 năm để xây cất ngôi đền thờ đó. Vì các trẻ em đã hiến tặng tiền để giúp xây cất đền thờ nên Chủ Tịch Wilford Woodruff đã quyết định tổ chức năm phiên lễ cung hiến đặc biệt dành cho các trẻ em tham dự.

Ngày nay các đền thờ nằm rải rác trên thế giới và các trẻ em vẫn giúp ăn mừng khi đền thờ được hoàn thành. Hãy xem các trẻ em đã tham dự như thế nào vào thời xưa và bây giờ.

Có hơn 12.000 trẻ em đến Đền Thờ Salt Lake để dự lễ cung hiến. Các trẻ em này từ Tiểu Giáo Khu Sugar House đến bằng xe lửa.

Tấm vé này đã cho phép các trẻ em dưới 16 tuổi tham dự các buỗi lễ cung hiến đặc biệt của Đền Thờ Salt Lake. Các Sứ Đồ và các thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn nói chuyện với các trẻ em ở bên trong đền thờ.

Đôi khi các đền thờ được làm lễ tái cung hiến sau khi đã được tu sửa lại. Các em trong Hội Thiếu Nhi hát và mang đèn trong buổi trình diễn ăn mừng lễ tái cung hiến Đền Thờ Anchorage Alaska.

Mỗi tuần trong khi Đền Thờ Gilbert Arizona đang được xây cất, các em trong Hội Thiếu Nhi từ Giáo Khu Gilbert Arizona Highland đã đặt mục tiêu để phục vụ một người nào đó trong các tiểu giáo khu của họ.

Khi Đền Thờ San Diego California được xây cất, các em trong Hội Thiếu Nhi từ Mexico làm một tấm thảm đầy màu sắc cho đền thờ đó. Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương đứng trên tấm thảm đó trong buổi lễ đặt viên đá góc nhà tại lễ cung hiến.

Các em trong Hội Thiếu Nhi ở Manitoba, Canada, đã đi ba giờ đồng hồ bằng xe hơi đến Đền Thờ Regina Saskatchewan để chạm tay vào các bức tường và cam kết rằng một ngày nào đó sẽ đi vào bên trong đền thờ.

Các em trong Hội Thiếu Nhi tại buổi lễ mở cửa cho công chúng tham quan Đền Thờ Kyiv Ukraine chào mừng quan khách bằng cách hát bài “I Love to See the Temple (Tôi Thích Thấy Đền Thờ).”

Hơn 800 em trong Hội Thiếu Nhi từ Tây Phi hát bài “Tôi Là Con Đức Chúa Cha” tại buổi trình diễn văn hóa trước khi Đền Thờ Accra Ghana được làm lễ cung hiến.

Mỗi đền thờ có một viên đá góc nhà cho thấy ngày mà đền thờ đó được làm lễ cung hiến. Tại buỗi lễ cung hiến, Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương niêm kín viên đá góc nhà bằng vữa. Isaac B., 9 tuổi, giúp trát vữa lên trên viên đá góc nhà của Đền Thờ Kansas City Missouri.

Các em trong Hội Thiếu Nhi hát cho Chủ Tịch Gordon B. Hinckley nghe khi ông tới làm lễ cung hiến Đền Thờ Aba Nigeria.

Hình ảnh (từ trái sang): do nhã ý của Giáo Khu Gilbert Arizona Highland; do nhã ý của Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội; do nhã ý của Richard N. Holzapfel; do Lynn Howlett chụp; do Mabel và Delbert Palmer chụp; do nhã ý của Russell K. Anderson; do David M. W. Pickup chụp; do Lori Garcia chụp; do Gerry Avant chụp; và do Julie Dockstader Heaps chụp; tranh do Brad Teare minh họa

In