2013
Điện Thoại Bị Cúp
Tháng Tư năm 2013


Điện Thoại Bị Cúp

Seda Meliksetyan, Armenia

Tháng Ba năm 1997, trong khi sống trong thành phố Rostov-on-Don ở Nga, vợ chồng tôi chịu phép báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Trong khi tôi nghiên cứu các giáo lý của Giáo Hội thì có nhiều câu hỏi của tôi đã được trả lời. Thật là điều thú vị để học hỏi về kế hoạch cứu rỗi, kể cả sự thực hành phép báp têm cho người chết. Tôi rất ngạc nhiên biết được rằng chúng tôi có thể chịu phép báp têm thay cho các tổ tiên đã qua đời của mình.

Một năm sau lễ báp têm của chúng tôi, chủ tịch phái bộ truyền giáo mời chúng tôi chuẩn bị để đi đền thờ. Là một phần của sự chuẩn bị của mình, chúng tôi bắt đầu sưu tầm về lịch sử gia đình. Một ngày nọ, trong khi tôi đang suy nghĩ về việc làm này thì điện thoại reo lên. Đó là mẹ chồng của tôi. Tôi đã hỏi xin bà gửi cho tôi danh sách của các tổ tiên đã qua đời bên phía gia đình chồng tôi. Bà sửng sốt và nói cho tôi biết rằng phép báp têm cho người chết không phải là giáo lý của Đấng Ky Tô mà đúng hơn là một điều do những người Mặc Môn đặt ra. Tôi không chắc phải trả lời bà như thế nào vì tôi không quen thuộc với những đoạn tham khảo thánh thư hỗ trợ cho giáo lý đó.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về cách trả lời thì điện thoại bị cúp. Trong một phút, tôi không chắc điều gì đã xảy ra, nhưng tôi gác điện thoại và đi vào phòng ngủ của mình. Tôi cầm quyển Kinh Tân Ước trong tay, quỳ xuống cầu nguyện, và cầu xin Cha Thiên Thượng cho tôi thấy tôi có thể tìm ra câu trả lời ở đâu.

Sau khi cầu nguyện xong, tôi mở Kinh Thánh ra. Tôi cảm thấy như có một người nào đó đã bảo tôi nên đọc câu 29 ngay ở trang mà tôi đã mở ra. Tôi đang ở chương 15 sách 1 Cô Rinh Tô mà nói về giáo lý về phép báp têm cho người chết.

Tôi rất cảm động và ngạc nhiên thấy rằng Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi vào chính ngay lúc ấy. Thật là một cảm giác tuyệt vời.

Tôi đang suy nghĩ thêm về kinh nghiệm này thì đột nhiên điện thoại reo trở lại. Đó là bà mẹ chồng của tôi và bà hỏi tôi tại sao điện thoại bị cúp. Tôi nói với bà là tôi không biết nhưng rồi yêu cầu bà mở Kinh Thánh ra và đọc 1 Cô Rinh Tô 15:29.

Một vài ngày sau, một danh sách những người thân đã qua đời đã nằm trên bàn của tôi. Mẹ chồng của tôi đã đọc thánh thư và giờ đây tin rằng Đấng Cứu Rỗi, qua Sứ Đồ Phao Lô, đã giảng dạy giáo lý về phép báp têm cho người chết.

Thượng Đế đã hứa ban các phước lành lớn lao cho những người làm công việc cứu chuộc này. Tôi biết điều này là có thật.

In