2013
Cùng Nhau Nghiên Cứu Các Bài Nói Chuyện Đại Hội
Tháng Tư năm 2013


Quyển Sổ Ghi Chép Đại Hội tháng Tư

Cùng Nhau Nghiên Cứu Các Bài Nói Chuyện Đại Hội

Greg Batty sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Việc thay đổi cách chúng tôi xem đại hội đã làm gia tăng rất nhiều những cuộc thảo luận về phúc âm chung với gia đình.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã thích đọc hết quyển tạp chí số đại hội chung với gia đình, từng bài báo một. Khi bắt đầu, chúng tôi chỉ quy tụ quanh cái bàn và thay phiên nhau mỗi người đọc to một đoạn. Nhưng chúng tôi thấy rằng mình đang đọc cho xong bài đó nhưng không có ngừng để suy nghĩ về các sứ điệp.

Để được lợi ích nhiều hơn về điều chúng tôi đang đọc, vợ chồng tôi mua một quyển tạp chí số đại hội cho mỗi người trong gia đình và hoạch định là chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu bao nhiêu bài nói chuyện mỗi tuần để có thể đọc hết các bài này trước khi đến đại hội kế tiếp. Một vài tuần lễ, chúng tôi đọc một bài nói chuyện, và trong những tuần lễ khác, sẽ là hai bài nói chuyện, nhưng mọi người đều phải nghiên cứu bài nói chuyện và tô đậm những phần họ thích. Sau đó, trong buổi họp tối gia đình, chúng tôi giảng dạy cho nhau từ các đoạn đã được chúng tôi tô đậm.

Thường thường con cái chúng tôi có câu hỏi làm nới rộng những cuộc thảo luận của chúng tôi, hoặc vợ chồng tôi đặt ra những câu hỏi từ việc nghiên cứu của riêng mình. Chúng tôi trân trọng lắng nghe mấy đứa con tuổi niên thiếu của mình giải thích câu trả lời của chúng cho những câu hỏi đó, chia sẻ những điều chúng đã học được trong lớp giáo lý, ở nhà thờ hoặc trong việc nghiên cứu riêng của chúng. Điều này trở thành một cách tuyệt vời để thường xuyên nghe chứng ngôn không chính thức của nhau trong một bầu không khí rất thoải mái, thư giãn.

Chẳng bao lâu, chúng tôi thấy rằng việc học thánh thư buổi sáng của mình cũng có cùng một cảm nghĩ như vậy. Một vài ngày, chúng tôi chỉ đọc một vài câu trước khi hết thời giờ vì cuộc thảo luận về những câu đó và cách mà những câu này đã được áp dụng cho điều đang xảy ra quanh chúng tôi.

Những buổi sáng của chúng tôi giờ đây tràn đầy cuộc trò chuyện, tiếng cười nói, và tình đoàn kết trước khi chúng tôi tách ra mỗi người đi làm công việc của mình. Chúng tôi có chứng ngôn vững mạnh về lời khuyên dạy của các vị tiên tri để cùng nghiên cứu và cầu nguyện hằng ngày với nhau. Gia đình chúng tôi đã trở thành một gia đình học hỏi và củng cố lẫn nhau. Tất cả điều này là kết quả của việc muốn hưởng thêm một chút lợi ích từ đại hội trung ương.

Hình ảnh do Aubry Startin © IRI chụp

In