2013
Những Người Truyền Giáo Trẻ Tuổi Phục Vụ Giáo Hội Tìm Thấy Niềm Vui trong Sự Phục Vụ
Tháng Tư năm 2013


Những Người Truyền Giáo Trẻ Tuổi Phục Vụ Giáo Hội Tìm Thấy Niềm Vui trong Sự Phục Vụ

Mỗi ngày trong khi đi truyền giáo Anh Cả Ernesto Sarabia đều đeo một cái thẻ truyền giáo màu đen. Nhưng công việc truyền giáo được chỉ định của anh là độc nhất vô nhị so với công việc truyền giáo của nhiều người khác—Anh Cả Sarabia đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo trẻ tuổi phục vụ Giáo Hội (YCSM) trong văn phòng Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Hermosillo.

Anh Cả M Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng có thể là một điều không khôn ngoan đối với một số thanh niên và thiếu nữ của chúng ta khi phải đương đầu với những khó khăn và thử thách của công việc truyền giáo toàn thời gian”. Ông nói rằng điều này không có nghĩa là họ không thể tham gia vào các phước lành của công việc truyền giáo (“Thêm Một Người Nữa,” Liahona, tháng Năm năm 2005, 69).

Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Công việc truyền giáo là một hành động tình nguyện phục vụ Thượng Đế và loài người” (“Hãy Hỏi Những Người Truyền Giáo! Họ Có Thể Giúp Đỡ Các Anh Chị Em và Các Bạn Đấy!” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 18), và có nhiều cách để phục vụ như thế.

Đối với những người được vinh dự miễn phục vụ truyền đạo toàn thời gian, hoặc đối với những người phải trở về nhà sớm, chương trình YCSM có thể cung ứng những kinh nghiệm truyền giáo đầy ý nghĩa.

Những Điều Kiện để Phục Vụ

Những người truyền giáo trẻ tuổi phục vụ Giáo Hội (YCSM) cần phải có khả năng về mặt thể chất, tinh thần, thuộc linh, và tình cảm để thi hành nhiệm vụ của sự kêu gọi của họ, mà đều được chọn lựa kỹ để phù hợp với họ.

Những sự chỉ định cho YCSM thay đổi từ 6 đến 24 tháng và có thể phục vụ từ hai ngày một tuần đến toàn thời gian. Có những cơ hội để phục vụ trong cộng đồng cũng như từ nhà. Những sự chỉ định cho YCSM có khả năng gồm có sưu tầm lịch sử gia đình, công nghệ thông tin, phụ tá văn phòng phái bộ truyền giáo, nhà kho của giám trợ, và nhiều hơn nữa.

Sự Hỗ Trợ của Gia Đình và Chức Tư Tế

Cha mẹ, các vị lãnh đạo chức tư tế, và các tín hữu Giáo Hội có thể giúp YCSM tương lai chuẩn bị phục vụ truyền giáo.

Gia đình của Chị Eliza Joy là một nguồn hỗ trợ vững mạnh cho chị, họ lái xe đưa chị đi và về từ các văn phòng của Giáo Hội ở Sydney, Úc.

Anh Cả Michael Hillam là người làm việc trong Trung Tâm Phân Phối Hồng Kông, anh nói: “Các giảng viên lớp giáo lý vào sáng sớm của tôi và những người lãnh đạo Hội Thiếu Nữ đã giúp tôi chuẩn bị.”

Sự Hy Sinh Mang đến Các Phước Lành

Chị Young hy sinh những ngày nghỉ từ công việc làm bán thời gian của mình để phục vụ một công việc truyền giáo phục vụ Giáo Hội. Chị nói: “Tôi cảm thấy gần với Cha Thiên Thượng hơn vì biết rằng tôi đang giúp đỡ Ngài.”

Ngoài các phước lành thuộc linh ra, công việc truyền giáo phục vụ Giáo Hội mang đến cho những người truyền giáo trẻ tuổi các cơ hội quý báu về mặt xã hội và nghề nghiệp. Chị Young nói: “Công việc truyền giáo của tôi đã cho tôi thấy rằng mình có thể làm công việc mà không cần được giúp đỡ để làm.” (Trước đó chị đã làm việc chỉ với loại công việc làm cần có sự giúp đỡ).

Mặc dù không phải tất cả những người thành niên trẻ tuổi muốn phục vụ đều có thể phục vụ, nhưng nhiều nỗ lực đã được bỏ ra để thích nghi với mỗi người thành niên trẻ tuổi xứng đáng. Các thanh niên và thiếu nữ muốn phục vụ theo cách này đều có thể nói chuyện với giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của họ, là những người có thể tìm kiếm những cơ hội thích hợp cho họ.

Xin mời đọc thêm tại trang mạng news.lds.org bằng cách tìm kiếm “những người truyền giáo trẻ tuổi phục vụ giáo hội.”

In