2013
Hội Ý với Chúa
Tháng Tư năm 2013


Hội Ý với Chúa

Eduardo Oliveira, Ceará, Brazil

Khi 15 tuổi, tôi thích một cô bạn gái cùng lớp và muốn đi chơi hẹn hò với cô ấy. Cô ấy rất duyên dáng nhưng tôi tự hỏi tôi có nên mời cô ấy đi chơi trước khi tôi 16 tuổi không. Tôi nhớ An Ma 37:37, dạy rằng: “Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện.” Vậy nên đó là điều tôi đã làm. Tôi cầu nguyện và chờ vài ngày cho câu trả lời của Chúa trước khi quyết định.

Một ngày nọ ở nhà thờ, vị giám trợ của tôi gọi tôi vào một căn phòng và mời tôi nói chuyện ngày Chủ Nhật kế tiếp. Hãy đoán xem đề tài đó là gì? Đừng hẹn hò đi chơi cho tới khi các em được ít nhất là 16 tuổi. Tôi cảm thấy rằng đây chính là câu trả lời của Chúa dành cho tôi, và câu trả lời đó là không được. Làm thế nào tôi có thể giảng dạy một điều mà tôi không thực hành?

Vì đã hội ý với Chúa nên tôi có thể biết được ý muốn của Chúa đối với cuộc sống của tôi và cũng như thoát khỏi cám dỗ. Tôi biết rằng nếu chúng ta hội ý với Chúa, thì Ngài sẽ cho chúng ta biết ý muốn của Ngài và chúng ta sẽ được ban phước dồi dào.

In