2013
Nơi Mà Giáo Hội Được Tổ Chức
Tháng Tư năm 2013


Trên Con Đường Mòn

Nơi Mà Giáo Hội Được Tổ Chức

Hãy đi cùng với chúng tôi để khám phá ra một chốn quan trọng trong lịch sử Giáo Hội!

Nếu Maggie và Lily E. muốn nhìn thấy nơi Giáo Hội được tổ chức lần đầu tiên, thì hai em ấy không phải nhìn rất xa. Nó ở ngay bên cạnh giáo đường ở Fayette, New York, nơi hai em ấy đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật!

Giáo Hội không được tổ chức trong một nhà hội mà trong một căn nhà bằng gỗ. Tiên Tri Joseph Smith đã đến ở đó với gia đình Whitmer vào năm 1829. Ngôi nhà ban đầu không còn nữa, nhưng căn nhà gỗ này nằm ở cùng một vị trí.

Nhà thờ nơi Maggie và Lily đi tham dự các buổi họp có một trung tâm thăm viếng du khách với những vật trưng bày về căn nhà của gia đình Whitmer và những điều đặc biệt đã xảy ra ở đó.

1. Joseph Smith dịch xong Sách Mặc Môn ở đây.

2. Ở bên ngoài, không xa căn nhà, ba người đã trông thấy thiên sứ Mô Rô Ni và các bảng khắc bằng vàng. Họ được gọi là Ba Nhân Chứng vì họ đã chứng kiến, hoặc trông thấy các bảng khắc. Các em có thể tìm thấy chứng ngôn của họ ở phần trước Sách Mặc Môn.

3. Vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, có khoảng 60 người đến một buổi họp đặc biệt. Joseph Smith chính thức tổ chức Giáo Hội, và Tiệc Thánh được ban phước và chuyền đi. Đây là buổi lễ Tiệc Thánh đầu tiên!

4. Ngay sau buổi lễ, cha mẹ của Joseph Smith và vài người khác chịu phép báp têm ở bên ngoài.

Hình do Brent Walton chụp; tranh ảnh do Robert T. Barrett minh họa © IRI; Organization of the Church (Tổ Chức của Giáo Hội), do Robert T. Barrett minh họa, cấm sao chụp lại

In