2013
Hỏi và Đáp
Tháng Tư năm 2013


Hỏi và Đáp

“Tôi giải thích như thế nào cho bạn tôi hiểu lý do tại sao việc vi phạm luật trinh khiết là một ý định xấu?”

Cha Thiên Thượng muốn chúng ta được hạnh phúc và xứng đáng với Thánh Linh của Ngài, nên Ngài ban cho chúng ta các giáo lệnh để giúp chúng ta giữ những ý nghĩ, lời nói và hành động của mình trong giới hạn thích hợp. Luật trinh khiết giúp giữ gìn khả năng sinh sản trong vòng hôn nhân. Một lý do mà Ngài truyền lệnh rằng khả năng sinh sản chỉ được bày tỏ giữa vợ chồng là vì “con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân.”1

Các em có thể chia sẻ một quyển Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ với người bạn của mình. Sách đưa ra vài lý do tại sao việc tuân giữ luật trinh khiết là tốt: “Khi thanh khiết về mặt tình dục, các em tự chuẩn bị cho mình để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Các em chuẩn bị cho bản thân mình để xây đắp một cuộc hôn nhân vững mạnh và mang con cái đến thế gian làm một phần tử của một gia đình vĩnh cửu và đầy tình thương. Các em tự bảo vệ mình khỏi bị thiệt hại phần thuộc linh và tình cảm xảy đến từ việc gần gũi xác thịt với người nào đó ngoài vòng hôn nhân. Các em cũng tự bảo vệ mình khỏi những bệnh tật nguy hại. Việc luôn được trong sạch về mặt tình dục giúp các em tự tin, thật sự hạnh phúc và làm cho mình có khả năng nhiều hơn để đưa ra những quyết định tốt bây giờ và trong tương lai.2

Đền Thờ

Cha Thiên Thượng có mục đích thiêng liêng dành cho tất cả chúng ta, và mục đích đó có thể được làm tròn trong đền thờ. Chúng ta cần phải xứng đáng để vào đền thờ để cho gia đình chúng ta có thể được làm lễ gắn bó vĩnh viễn. Chúng ta sẽ sống với Cha Thiên Thượng một lần nữa, và quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ có một niềm vui bất tận mà người không xứng đáng không thể có được.

Alofa M., 18 tuổi, Samoa

Hôn Nhân và Gia Đình

Chúng ta được khuyến khích để được thanh khiết về mặt tình dục để có thể xứng đáng vào đền thờ và tuân giữ các giáo lễ thiêng liêng. Nếu tuân theo luật trinh khiết, chúng ta có thể xây đắp một hôn nhân và gia đình vững mạnh trong tương lai. Sa Tan luôn luôn ở đó để cám dỗ chúng ta, nhưng qua sự cầu nguyện, thánh thư và bạn bè tốt, chúng ta có thể khắc phục được cám dỗ đó.

Resty M., 16 tuổi, Philippine

Những Hậu Quả Tiêu Cực

Có nhiều hậu quả tiêu cực khi vi phạm luật trinh khiết, nhưng các anh chị em không học hỏi về tất cả những hậu quả này trong lớp học về y tế. Việc vi phạm luật trinh khiết có thể bắt buộc Thánh Linh phải rời khỏi cuộc sống của các anh chị em, làm đau khổ những người thân và làm cho các anh chị em cảm thấy buồn về bản thân mình. Tôi đề nghị xem video Mormon Messages (Các Sứ Điệp Mặc Môn) có tên là “Luật Trinh Khiết: Những Giới Hạn Là Gì?” [tại youth.lds.org bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha].

Matthew T., 17 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Sự Thanh Khiết và Tôn Trọng

Bằng cách tuân theo luật trinh khiết, chúng ta sẽ luôn luôn thanh khiết dưới mắt Thượng Đế, chúng ta tôn trọng bản thân mình, và chúng ta giúp những người khác cũng tôn trọng chúng ta. Nếu tuân theo luật trinh khiết, chúng ta cho thấy rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế và chúng ta duy trì các tiêu chuẩn cao. Chúng ta sẽ tránh được những hối tiếc. Khi chúng ta tuân theo Cha Thiên Thượng, nhất là về luật này, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn ở trên thế gian này và trong thế giới mai sau.

Alyana G., 19 tuổi, Philippine

Một Ân Tứ Thiêng Liêng

Nếu ân tứ về khả năng sinh sản bị coi nhẹ, thì ân tứ quý báu này từ Thượng Đế sẽ bị xem như một vật tầm thường. Việc tặng một món quà mà không cảm thấy là đáng tặng nếu người mà các anh chị em tặng quà không nghĩ rằng món quà là đặc biệt. Một người phải luôn luôn xem khả năng sinh sản là thiêng liêng; vì chúng ta đều là đền thờ của Thượng Đế và nên luôn luôn trong sạch và thanh khiết như là một đền thờ.

Jaron Z., 15 tuổi, Idaho, Hoa Kỳ

Thánh Linh ở với Chúng Ta

Khi luôn luôn trong sạch và không tội lỗi, các anh chị em sẽ được hạnh phúc nhiều hơn và sẽ được phước. Thân thể chúng ta giống như đền thờ, và Cha Thiên Thượng “không trú ngụ trong những đền thờ không thánh thiện” (An Ma 7:21). Vậy nên khi chúng ta luôn luôn trong sạch và không tội lỗi, Thánh Linh có thể ngự với chúng ta.

Maryann P., 14 tuổi, Arkansas, Hoa Kỳ

Những Câu Hỏi Quan Trọng

Hãy trả lời câu hỏi của bạn mình bằng cách đặt ra một vài câu hỏi: “Nếu người phối ngẫu tương lai của bạn đang nhìn bạn bây giờ thì sao?” Tất cả những người tôi nghe đã vi phạm luật trinh khiết đều hối tiếc về việc đó. “Nếu đứa con tương lai của bạn hỏi bạn có vi phạm luật trinh khiết không thì sao?” Người bạn của anh chị em cần phải học biết rằng luật trinh khiết là quan trọng như thế nào bây giờ, trước khi một đứa con trai hay con gái đặt ra câu hỏi đó. Các anh chị em cần phải giữ mình được trong sạch và thanh khiết để có được cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh mà không có mặc cảm vi phạm luật pháp thiêng liêng này.

Robyn K., 13 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Đức Hạnh và Sự Trinh Khiết

Chúa hài lòng với đức hạnh và sự trinh khiết, và tất cả mọi thứ cần phải xảy ra trong thời gian thích hợp của chúng. Luật trinh khiết là một lệnh truyền từ Chúa. Sự cầu nguyện và sự đồng hành của Thánh Linh là sự phối hợp hoàn hảo để biết rằng lối sống trinh khiết là một phước lành.

Selene R., 18 tuổi, Nicaragua

Trong Vòng Hôn Nhân

Tôi thường giải thích cho bạn tôi biết rằng việc vi phạm luật trinh khiết là một ý định xấu vì khả năng sinh sản chỉ dành cho các cặp vợ chồng hợp pháp mà thôi. Khi vi phạm luật trinh khiết, chúng ta mất Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình.

Augustina A., 15 tuổi, Ghana

Ghi Chú

  1. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 129.

  2. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (cuốn sách nhỏ, 2011), 6.

In