2013
Tuần Lễ Phục Sinh
Tháng Tư năm 2013


Tuần Lễ Phục Sinh

Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta đã làm tròn Sự Chuộc Tội—mà gồm có nỗi thống khổ của Ngài trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, việc Ngài bị đóng đinh trên Đồi Sọ, và Sự Phục Sinh của Ngài khỏi mộ phần—trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Ngài.

Trong Đại Hội trên Thiên Thượng trước khi thế gian được sáng tạo, Cha Thiên Thượng đã trình bày kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta, là con cái của Ngài. Chúng ta reo mừng khi Cha Thiên Thượng chọn Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện kế hoạch cứu rỗi (xin xem Gióp 38:7Áp Ra Ham 3:27). Được Ma Ri sinh ra ở Bết Lê Hem, Chúa Giê Su Ky Tô sống một cuộc sống không tội lỗi. Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Ngài nên chúng ta mới có thể trở lại sống với Cha Thiên Thượng và tiếp nhận cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giê Su Ky Tô sẽ tái lâm trong quyền năng và vinh quang để ngự trên thế gian trong Thời Kỳ Ngàn Năm, và Ngài sẽ đứng làm Đấng Phán Xét của tất cả mọi người vào ngày sau cùng.

Sau đây là hình ảnh từ video Kinh Thánh trong đó có mô tả tuần lễ cuối cùng của cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi. Hãy cân nhắc việc đọc những câu thánh thư được liệt kê cho mỗi hình ảnh. Để có được một bảng niên đại các sự kiện, hãy tham khảo sự hài hòa của bốn Sách Phúc Âm trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư. Có sẵn Video Kinh Thánh tại biblevideos.lds.org.

Hình Ảnh

Vào ngày thứ năm trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giê Su cưỡi lừa vào thành Giê Ru Sa Lem như đã được tiên tri. Những người công nhận Ngài là Vua của họ, đã la lên “Hô Sa Na,” và đặt quần áo và lá kè trên đất trước mặt con lừa. (Xin xem Ma Thi Ơ 21:1–11; Mác 11:1–11; Xa Cha Ri 9:9).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Lần thứ hai trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê Su đã dọn sạch sân trước của đền thờ. Ngài phán cùng những người đổi bạc: “Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp” (Ma Thi Ơ 21:13). Rồi nhiều người mù và người què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành họ. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy các phép lạ của Ngài, họ trở nên tức giận và tìm cách hãm hại Ngài. (Xin xem Ma Thi Ơ 21:12–17; Mác 11:15–19).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Chúa Giê Su Ky Tô, Con Trai Độc Sinh của Đức Chúa Cha, đã hạ mình đến thế gian để cứu chuộc tất cả mọi người khỏi Sự Sa Ngã. (Xin xem 1 Nê Phi 11:16–22, 26–33; An Ma 7:10–13).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Trong suốt tuần lễ này, Đấng Cứu Rỗi đã đưa ra một số bài giảng đáng ghi nhớ nhất của Ngài, kể cả những lời giảng dạy của Ngài về đồng tiền của người đàn bà góa. (Xin xem Mác 12:41–44; Lu Ca 21:1–4).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Đấng Cứu Rỗi đã quỳ xuống cầu nguyện, nỗi thống khổ của Ngài vì tội lỗi của thế gian khiến cho Ngài “phải run lên vì đau đớn, và phải rớm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn” (GLGƯ 19:18). Chẳng bao lâu Giu Đa Ích Ca Ri Ốt và một số đông người trang bị vũ khí bắt giữ Chúa Giê Su Ky Tô, và tất cả các môn đồ từ bỏ Chúa và chạy trốn. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:36–56; Mác 14:32–50; Lu Ca 22:39–53).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Trong bữa ăn cuối cùng của Ngài, Chúa Giê Su hứa với các sứ đồ của Ngài rằng họ sẽ nhận được Đấng An Ủi, hay là Đức Thánh Linh, khi Ngài chết. Ngài dạy họ tưởng nhớ tới Ngài bằng cách dự phần Tiệc Thánh. Vào cuối buổi tối, Chúa Giê Su dâng lên Lời Cầu Nguyện Hộ, là lúc mà Ngài cầu nguyện rằng các môn đồ có thể trở thành hiệp một trong tình đoàn kết. (Xin xem Ma Thi Ơ 26:17–30; Mác 14:12–26; Lu Ca 22:14–32; Giăng 13–17).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Sau một phiên tòa bất hợp pháp và đánh bằng roi tàn nhẫn, Chúa Giê Su Ky Tô để cho mình bị đóng đinh trên cây thập tự, để hoàn tất “sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng” mà làm cho sự cứu rỗi có thể được thực hiện cho tất cả con cái của Thượng Đế (xin xem An Ma 34:14–15). Trước khi trời tối, các tín đồ của Chúa Giê Su mang xác Ngài xuống từ cây thập tự, mặc vào người Ngài vải lanh và hương liệu, và đặt xác Ngài vào ngôi mộ. (Xin xem Ma Thi Ơ 27; Lu Ca 23; Mác 15; Giăng 19).

Hình ảnh © IRI

Hình Ảnh

Sáng sớm Chủ Nhật, Ma Ri Ma Đơ Len và những người đàn bà trung tín khác đến mộ để xức dầu cho xác Chúa Giê Su. Họ thấy tảng đá của ngôi mộ bị đẩy ra xa và hai thiên sứ tuyên bố tin lành: “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi” (Ma Thi Ơ 28:6). Đấng Cứu Rỗi phục sinh đã chiến thắng cái chết thể xác và làm cho chúng ta có thể sống lại một lần nữa: “Như trong A Đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Ky Tô mọi người đều sẽ sống lại” (1 Cô Rinh Tô 15:22). (Xin xem Ma Thi Ơ 28; Mác 16; Lu Ca 24; Giăng 20).

Hình ảnh © IRI

In