2013
Quyền Năng của Sự Chuộc Tội
Tháng Tư năm 2013


Quyền Năng của Sự Chuộc Tội

Ioriti Taburuea, Kiribati

Khi những người truyền giáo giảng dạy cho tôi, đề tài chính của các bài học của họ luôn luôn là Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Họ giải thích rằng Sự Chuộc Tội là một ân tứ từ Chúa Giê Su Ky Tô dành cho mỗi người chúng ta. Đó là một ân tứ mà chúng ta có thể sử dụng trong cuộc sống hằng ngày của mình khi đối phó với những thử thách hoặc khi phạm tội. Quyền Năng của Sự Chuộc Tội nâng đỡ, chữa lành, và giúp chúng ta trở lại con đường chật và hẹp dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.

Khi những người truyền giáo chia sẻ điều này, tôi đã có một cảm nghĩ mạnh mẽ làm chứng với tôi rằng điều này là chân chính và tôi quyết định gia nhập Giáo Hội.

Về sau tôi quyết định phục vụ truyền giáo vì tôi muốn giúp những người khác biết về ân tứ kỳ diệu này. Bằng cách giảng dạy và chia sẻ về Sự Chuộc Tội, tôi đã thấy những người khác thay đổi thành một lối sống mới. Một sự thay đổi hoàn toàn đã xảy đến, không phải chỉ bằng cách nghe về Sự Chuộc Tội mà bằng cách áp dụng Sự Chuộc Tội vào cuộc sống của mình.

Tôi biết rằng Sự Chuộc Tội là có thật. Khi chúng ta mời gọi ảnh hưởng của Sự Chuộc Tội vào cuộc sống của mình thì dù chúng ta gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào, mọi điều cũng đều có thể trở nên tốt hơn và chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui.

In