2013
Những Câu Hỏi và Câu Trả Lời về Đền Thờ
Tháng Tư năm 2013


Những Câu Hỏi và Câu Trả Lời về Đền Thờ

Tại sao chúng ta có đền thờ?

Các đền thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những chốn thánh nơi đó chúng ta học hỏi các lẽ thật vĩnh cửu và dự phần vào các giáo lễ thiêng liêng.

Ở bên trong đền thờ thì như thế nào?

Đền thờ là một chốn bình an, tôn nghiêm và xinh đẹp. Mọi thứ ở bên trong đền thờ đều sạch sẽ và có trật tự. Mọi người đều mặc đồ trắng và nói với giọng nhỏ nhẹ.

Điều gì xảy ra trong đền thờ Mặc Môn?

Một người vợ có thể được làm lễ gắn bó với chồng mình, và con cái có thể được làm lễ gắn bó với cha mẹ chúng. Lễ gắn bó làm cho gia đình có thể sống với nhau suốt vĩnh cửu. Trong đền thờ, những người nam và nữ cũng nhận được một ân tứ về các phước lành thiêng liêng được gọi là lễ thiên ân. Họ cũng có thể nhận được lễ thiên ân và được làm lễ gắn bó cho những người qua đời là những người đã không lập các giao ước đền thờ.

Điều gì nữa xảy ra trong đền thờ?

Ngoài lễ gắn bó và lễ thiên ân, các giáo lễ khác cũng được thực hiện trong đền thờ. Các tín hữu có thể chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận thay cho những người đã không thể gia nhập Giáo Hội khi họ còn sống. Khi bước sang 12 tuổi và xứng đáng vào đền thờ, các em có thể có được cơ hội để chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận cho những người qua đời mà không có phúc âm.

Nếu gia đình của tôi chưa vào đền thờ thì sao?

Cha Thiên Thượng biết và yêu thương các em và gia đình các em. Ngài muốn mọi người có được các phước lành của các giáo lễ đền thờ. Sống xứng đáng để vào đền thờ. Đặt ra một mục tiêu bây giờ để các em sẽ nhận được lễ thiên ân và kết hôn trong đền thờ một ngày nào đó. Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho các em và gia đình các em.

Tranh ảnh do Brad Teare minh họa

In