2013
Ngài Đã Sống Lại
Tháng Tư năm 2013


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Ngài Đã Sống Lại

Hình Ảnh
Chủ Tịch Henry B. Eyring

Một chứng ngôn về tính chất xác thực của Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô là một nguồn hy vọng lẫn quyết tâm. Và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô có thể là một nguồn hy vọng lẫn quyết tâm đối với bất cứ người con nào của Thượng Đế. Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô đã là một nguồn hy vọng lẫn quyết tâm đối với tôi vào một ngày hè tháng Sáu năm 1969 khi mẹ tôi qua đời, từ đó điều đấy đã như vậy suốt những năm qua, và sẽ như vậy cho đến khi tôi gặp lại mẹ tôi lần nữa.

Nỗi buồn từ cuộc chia ly tạm thời đó đã lập tức được thay thế bằng niềm hạnh phúc. Điều đó còn nhiều hơn là một niềm hy vọng cho một cuộc đoàn tụ vui vẻ. Vì Chúa đã mặc khải rất nhiều qua các vị tiên tri của Ngài và vì Đức Thánh Linh đã xác nhận lẽ thật về Sự Phục Sinh cho tôi, nên tôi có thể hình dung được cảnh đoàn tụ với những người thân đã được thánh hóa và phục sinh của chúng ta sẽ như thế nào.

“Đây là những người sẽ sống lại trong lần phục sinh của những người công minh. …

“Đây là những người mà tên của họ được ghi trên thiên thượng, nơi Thượng Đế và Đấng Ky Tô là phán quan của tất cả.

“Đây là những người công minh được vẹn lành nhờ Giê Su là Đấng trung gian của giao ước mới, Đấng đã làm nên sự chuộc tội hoàn hảo này bằng sự đổ máu của chính Ngài” (GLGƯ 76:65, 68–69).

Vì Chúa Giê Su Ky Tô đã chiến thắng cái chết nên tất cả con cái của Cha Thiên Thượng sinh ra trên thế gian đều sẽ được phục sinh trong một thể xác không bao giờ chết. Vậy nên chứng ngôn của tôi và của các anh chị em về lẽ thật vinh quang đó có thể cất đi nọc chết của một người thân yêu trong gia đình hoặc một người bạn và thay thế bằng niềm hy vọng vui vẻ và quyết tâm vững vàng.

Chúa đã ban cho tất cả chúng ta ân tứ về sự phục sinh, mà qua đó linh hồn của chúng ta được đặt vào thể xác toàn hảo (xin xem An Ma 11:42–44). Mẹ của tôi sẽ trông rất trẻ trung và rạng ngời, ảnh hưởng của tuổi tác và những năm đau yếu về thể chất đã được cất bỏ. Điều đó sẽ đến với bà và với chúng ta như là một ân tứ.

Nhưng những người trong chúng tôi muốn được ở với bà mãi mãi thì cần phải lựa chọn để được hội đủ điều kiện cho mối quan hệ đó, để sống nơi mà Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Yêu Dấu phục sinh của Ngài ngự trong vinh quang. Đó là nơi duy nhất mà cuộc sống gia đình có thể tiếp tục vĩnh viễn. Một chứng ngôn về lẽ thật đó đã gia tăng quyết tâm của tôi để làm cho bản thân mình và những người tôi yêu thương hội đủ điều kiện để nhận được đẳng cấp cao nhất của thượng thiên giới qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô tác động trong cuộc sống của chúng ta (xin xem GLGƯ 76:70).

Chúa ban cho chúng ta một sự hướng dẫn trong việc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu bằng những lời cầu nguyện Tiệc Thánh là điều giúp đỡ tôi và có thể giúp đỡ các anh chị em. Chúng ta được mời tái lập các giao ước báp têm của mình trong mỗi buổi lễ Tiệc Thánh.

Chúng ta hứa sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi. Các biểu tượng về sự hy sinh của Ngài giúp chúng ta biết ơn về tầm quan trọng của cái giá mà Ngài đã trả để chiến thắng cái chết, ban cho chúng ta lòng thương xót và mang đến sự tha thứ tất cả các tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta chọn hối cải.

Chúng ta hứa tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Việc đọc thánh thư và những lời của các vị tiên tri tại thế và lắng nghe những người nói chuyện đầy soi dẫn trong lễ Tiệc Thánh nhắc chúng ta nhớ tới các giao ước của mình để làm như vậy. Đức Thánh Linh mang đến tâm trí chúng ta các lệnh truyền chúng ta cần tuân giữ nhất vào ngày đó.

Trong những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, Thượng Đế hứa sẽ gửi Đức Thánh Linh đến với chúng ta (xin xem Mô Rô Ni 4:3; 5:2; GLGƯ 20:77, 79). Tôi đã thấy rằng trong giây phút đó Thượng Đế có thể ban cho tôi điều có cảm giác như một cuộc phỏng vấn cá nhân. Ngài nhắc tôi lưu ý đến điều tôi đã làm mà làm cho Ngài hài lòng, tôi cần phải hối cải và tha thứ, và những cái tên cũng như những gương mặt của những người Ngài muốn tôi phải phục vụ thay cho Ngài.

Nhiều năm trôi qua, kinh nghiệm được lặp lại đó đã biến niềm hy vọng thành những cảm nghĩ bác ái và mang đến sự bảo đảm rằng lòng thương xót đã được ban cho tôi qua Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô phục sinh, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và tấm gương hoàn hảo và sự hướng dẫn của chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Chúng ta nên “áp dụng tất cả các thánh thư cho chúng tôi, ngõ hầu đem lại nhiều lợi ích cho sự học hỏi của chúng tôi” (1 Nê Phi 19:23). Hãy cân nhắc việc đọc những lời cầu nguyện Tiệc Thánh trong Giáo Lý và Giao Ước 20:76–79. Sau khi đọc những lời giảng dạy của Chủ Tịch Eyring về những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, các anh em có thể muốn mời những người mình đang giảng dạy suy nghĩ về những cách mà những lời cầu nguyện này có thể hướng dẫn cuộc sống của họ và giúp họ trở lại sống một lần nữa với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình do Matthew Reier chụp; Ngài Đã Sống Lại, tranh do Del Parson họa, cấm sao chụp lại

In